Tilgjengelighetserklæring for Hadsel kommune

 • Hadsel kommune
 • HADSEL KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 501 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HADSEL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hadsel kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder på siden mangler alternativ tekst. I andre tilfeller er bildene kun dekorative men har ikke tomt alt-attribut (alt="").

Dette gjør det utfordrende for brukere å vite hva bildene inneholder.

Innhold som bryter kravet

Videoen på https://www.hadsel.kommune.no/klikk-her-for-a-finne-hadsels-17-mai-vide… er ikke tekstet og det er ikke angitt noe alternativ måte å få tilgang til informasjonen i videoen for brukere med nedsatt hørsel.

Innhold som bryter kravet

Skjemafelt som er obligatorisk på https://www.hadsel.kommune.no/timebestilling/ er ikke merket som obligatoriske og har heller ikke instruksjoner for hvordan disse skal fylles ut.

Dette gjør det vanskeligere for brukere å fylle ut

Innhold som bryter kravet

Bookly som er brukt for timebestilling har feil value-type for telefon og e-post, og mangler auto_complete. Dette gjør det vanskeligere for brukere med nedsatt kognitiv motorikk og betjene skjema. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Gjennom nettsiden er det lenker med tekst som ikke beskriver formålet med lenken, f.eks har noen lenker teksten ''Trykk her'' eller url adressen som lenketekst. For PDF dokumenter er det ikke markert i lenketeksten at det er et PDF dokument og lenker som åpner i nye fane ved klikk er ikke merket med dette. Dette gjør det utfordrende for brukere å navigere seg gjennom lenkene og vite hva lenkene går til.

Innhold som bryter kravet

Mangler for-attribrut mellom label-element og input på https://www.hadsel.kommune.no/timebestilling/
De som er avhengig av å operere nettsiden via tale vil ha vanskelig for å betjene skjema.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden støtter ikke bevegelser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjemafelt som er obligatoriske er ikke merket. Dette kan føre til at bruker kan bruke unødig tid på utfylling av skjema da det er uklart hva som er forventet.

Utvidelse brukt for skjema lar oss ikke endre dette.

Innhold som bryter kravet

Det gis ikke instruksjoner over skjemaet hva som er obligatoriske felt og hvordan disse skal fylles ut. Dette gjør det vanskeligere for brukere å betjene skjemaet.

Utvidelse brukt for skjema lar oss ikke endre dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Her kan du se kodefeil på siden: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.hadsel.kommune.no%2F


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .