Tilgjengelighetserklæring for Prosjektveiviseren

 • Prosjektveiviseren
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Prosjektveiviseren slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finst tekst og knappar i lyd- og videoavspelarane med for dårleg kontrast mot bakgrunnen. Avspelarane er tredjepartsløysingar, som ikkje gir oss moglegheit til å tilpasse utforminga av tekst og navigasjonselement. Dette fører til at brukarar med synshemingar ikkje kan lese all tekst på sida. Feila er melde til leverandørane av løysingane. Om feila ikkje blir retta innan rimeleg tid, vil vi vurdere andre leverandørar.

Innhold som bryter kravet

Vi har 25 bilde av tekst, figurar og diagram, samt 6 versjonar av hovudfigurmodellen, som vi har skrive gode, fyldige og beskrivande alt-tekstar til. Om dei er gode nok kan sjølvsagt diskuterast. Desse er "arva" frå ein tidlegare versjon av Prosjektveiviseren, og er ein viktig del av denne. Brukarar med synshemninger kan oppleve at dei ikkje forstår eller får med seg alt innhald på sida. Vi vil i tida framover forsøke å unngå bilde av tekst i nytt innhald så langt som råd, og vil vurdere å erstatte bilde med rein tekst eller supplert med detaljerte beskrivingar i løpet av 2024.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finst knappar i lyd- og videoavspelarane som ikkje oppfyller krava til synleg fokusmarkering ved tastaturnavigasjon. Dette fører til at brukarar som navigerer med tastatur får problem med å orientere seg på sida. Avspelarane er tredjepartsløysinger som ikkje gir oss moglegheit til å tilpasse funksjonalitet for navigasjonselement. Feila er melde til leverandørane av løysningane. Om feila ikkje blir retta innan rimeleg tid vil vi vurdere andre leverandørar. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Tekst i hovudmenyen er på bokmål. Dette bryt med kravet når brukarar er på ei underside med ein annan språkkode. Dette fører til at brukarar som navigerer med skjermlesar får problem med å forstå innhaldet, sidan menyelement blir uttalte feil. 
 • Tekst i brødsmulestien bryt med kravet når brukarar er på ei underside med ein annan språkkode. Dette fører til at brukarar som navigerer med skjermlesar får problem med å forstå innhaldet, sidan tekst i brødsmulestien blir uttalte feil. 
 • Feila er melde inn til utviklarane våre og forventa retta i løpet av 2024.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .