Tilgjengelighetserklæring for Digitale dirigentstudier

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I STAVANGER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Digitale dirigentstudier slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte PDF-er som er tilknyttet kurset har ikke alternativ tekst. Disse dokumentene er utviklet av ulike innholdsprodusenter som ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om universell utforming. Personer som har problemer med å oppfatte visuelt innhold vil oppleve nedsatt brukervennlighet. 

Innhold som bryter kravet

Kurset inneholder en rekke introduksjonsvideoer som ikke er tekstet. Dette ble ikke gjort av tids- og kostnadsmessige årsaker på det tidspunktet kurset først ble utviklet. Hørselshemmede vil ikke kunne få utbytte av disse innholdskomponentene. 

Innhold som bryter kravet

Listitem i toppmeny er ikke universelt utformet da Wordpress temaet som ble benyttet for utvikling av kurset ikke støttet dette. Ulike datahjelpemiddel kan få problemer med å presentere innholdet riktig. 

Tilgjengelige alternativ

Det finnes alternativ navigasjon på nettsiden ved bruk av innholdsmenyen. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som bygger utelukkende på bruk av farge. Styleguiden som ble benyttet for kurset bryter med kravet til universell utforming. Synshemmede og fargeblinde vil ha problemer med å oppfatte innholdet. 

Innhold som bryter kravet

Toppmenyen på siden har en funksjonalitet som bryter kravet med universell utforming da den ikke kan lukkes uten å flytte fokus eller musepeker. Denne funksjonaliteten er ikke mulig å legge til i CMS-et som benyttes.

Tilgjengelige alternativ

Det finnes alternativ måte å navigere i nettsiden på ved å benytte innholdsmenyen. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Navigasjonslenkene på hver side mangler lenketekst. Dette skyldes utformingen av WordPress temaet som er benyttet for løsningen, som kan resultere i nedsatt brukervennlighet for brukere av nettsiden. 

Tilgjengelige alternativ

Det finnes alternativ måte å navigere på ved bruk av innholds- eller toppmeny. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke har navn eller rolle bestemt i koden. Dette skyldes at WordPress teamet som ble benyttet ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming. Ulike datahjelpemidler vil kunne ha problemer med å få tilgang til informasjon på siden.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetet i Stavanger (UiS) har på oppdrag fra rektor iverksatt arbeid med ny handlingsplan for universell utforming. Denne omfatter alle aktuelle områder, i tråd med den nasjonale handlingsplanen Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge 2021–2025 (Kulturdepartementet, 2021). Digitalisering, eller ikt, er et sentralt område i denne.

Det viktigste tiltaket i UiS’ institusjonelle handlingsplan er å bygge en organisasjon for å ivareta kontinuerlig arbeid med universell utforming. Ansvar for universell utforming gjelder imidlertid de fleste ansatte, ikke minst på området ikt. Det viktigste virkemiddelet vil derfor være ulike tiltak for kompetanseutvikling av alle medarbeidere, både i form av frivillige og obligatoriske kurs, etablering av rutiner som ivaretar universell utforming, og lett tilgjengelig informasjon på alle de aktuelle områdene for universell utforming.

Status for arbeidet med universell utforming behandles årlig av universitetsstyret.