Tilgjengelighetserklæring for hrs.no

 • hrs.no
 • HRS HUSHOLDNING AS, organisasjonsnummer 992 707 607
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HRS HUSHOLDNING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hrs.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste ikke-dekorative bilder og ikoner (f.eks. søkeikon) mangler titler og alternative tekster. Det er også bilder med tekstinnhold på, som må erstattes eller representeres med tekst for personer med skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Noen steder er hierarkiet av overskrifter feil (f.eks. etter h3 er det h5). Dette er relativt raskt og enkelt å fikse.

Innhold som bryter kravet

Det finnes skjemaer som ikke har <label> knyttet til <input>-feltene. 

Innhold som bryter kravet

Sporadisk innhold av grafikk med viktig tekst som kan erstattes av tabeller eller bør beskrives riktig med alt-tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Interne forhold er nå rettet, men tjenesten fra "sortere.no" som er bakt inn på siden er ikke iht. kravene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er syntaksfeil i HTML. (F.eks. dobbel "closing tag" eller manglende "closing tag".)


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har revidert sidene etter første gjennomgang, og rettet en rekke forhold. PDF-rapporten det linkes til gjelder for innledende kontroll, og mange av forholdene som nå er beskrevet er rettet. I hovedsak gjenstår forhold rundt gammelt innhold som krever lokale endringer for hver side/ hvert forhold. Å rette dette er mer omfattende og krevende. Globalt, og for nytt innhold som produseres, oppfyller nå sidene de aller fleste krav.