Tilgjengelighetserklæring for proysenhuset.no

 • proysenhuset.no
 • RINGSAKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 950 582

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RINGSAKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på proysenhuset.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det ligger elementer i kodingen av nettstedet som er usynlige for seende, men som kan oppfattes som bilder av systemer for opplesing av siden. Dette er noe leverandør vil ta tak i og rette opp. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det ligger et tomt felt for underoverskrift i koden som kan være forvirrende når man bruker skjermleser. Dette vil leverandør rette opp i. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette kravet må testes manuelt. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kan det være innhold på nettsiden som ikke tilfredsstiller kravet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er for lav kontrast mellom profilfargene som er brukt på nettsiden. Dette kan skape problemer for svaksynte eller fargeblinde, og gjøre det vanskelig å lese teksten. Dette gjelder gjennomgående for nettsiden, og er noe som vil bli rettet opp i snarest av leverandør. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På grunn av malen som er brukt på nettsiden ligger det elementer som går igjen, og der bilder og tekst sammen lenker til en artikkel. Måten innholdet er kodet på kan gi problemer ved opplesing av siden, og leverandør ser på dette for å løse det på en bedre måte. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er elementer i menystrukturen som ikke tilfredsstiller kravet, og som kan gjøre det vanskelig å få riktig forståelse av hvordan ulike elementer på siden passer sammen ved opplesing av siden. Dette er noe leverandør vil rette opp i. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

I forbindelse med opplisting av artikler er det lenker i bilder. Dette kan gi utfordringer for besøkende som er blinde eller som har nedsatt syn, og er noe leverandør jobber med å utbedre. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .