Tilgjengelighetserklæring for jrcollege.no

 • jrcollege.no
 • SANDNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 137
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på jrcollege.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere bilder mangler alt tekst. Det jobbes med å legge dette inn. Detter påvirker dem med nedsatt synsevne.

Innhold som bryter kravet

Skjema på siden mangler autocomplete funksjon. Dette skyldes en skjema plugin som vi ikke får endret på. Dette påvirker personer med nedsatt kognisjon og med nedsatt motorikk.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når man skal velge kurs er det ikke tydelig hvor en skal trykke. Dette skyldes plugin som brukes for å legge inn kursene på siden. Dette påvirker dem som er blinde, svaksynte eller med nedsett motorikk.

 

Det er mulig å begynne skjema utfylling for kurs som er fulle, og bruker får ikke beskjed om dette. Dette skyldes plugin som brukes for å legge inn kursene på siden. Dette påvirker dem som er blinde, svaksynte eller med nedsett motorikk.

 

Man må bla seg gjennom siden for å komme til skjema etter å ha klikket på et kurs, isteden for å bli tatt til dette automatisk. Man får ikke beksjed at en modal har dukket opp. Dette skyldes plugin som brukes for å legge inn kursene på siden. Dette påvirker dem som er blinde, svaksynte eller med nedsett motorikk.

 

Lukk knappen til skjema modal er ikke kode som knapp. Dette skyldes plugin som brukes for å legge inn kursene på siden. Dette påvirker dem som er blinde, svaksynte eller med nedsett motorikk.

Innhold som bryter kravet

Jæren Recovery College blir gjentatt flere ganger. Dette skyldes at det har blitt lagt inn flere ganger. Dette påvirker dem som er svaksynte, har nedsett motorikklesevansker og problem med korttidsminne

Innhold som bryter kravet

Lenketekster er ikke beskrivene nok for lenkens funksjon. Dette skyldes at det ikke har blitt lagt til beskrivende nok tekst. Dette påvirker dem som er svaksynte, blinde, døvblinde, med nedsett motorikk og med nedsett kognisjon

Innhold som bryter kravet

Visuell og kodet ledetekster i skjema matcher ikke. Dette skyldes en skjema plugin som hindrer oss i å fikse dette. Dette påvirker dem med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Deler av skjema er på engelsk. Dette skyldes en plugin brukt til å lage skjemaene. Dette påvirker blinde, svaksynte og dem med nedsett kognisjon.

Noen lenketekster er på engelsk. Dette er på grunn av at teksten ble lagt inn på engelsk. Dette påvirker blinde, svaksynte og dem med nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Funksjoner som å velge språk og antall i kurs skjema forsvinner hvis man går videre i utfylling av skjemaet.  Dette skyldes en plugin brukt til å lage skjemaene. Dette punktet påvirker blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde og dem med nedsett kognisjon, men også alle andre.

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske felt er ikke tydelige. Dette skyldes en plugin brukt til å lage skjemaene. Dette påvirker blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde og dem med nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske felt har ikke løsningsforslag til korrekt utfylling. Dette skyldes en plugin brukt til å lage skjemaene. Dette påvirker blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde og dem med nedsett kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Skjemaet og dens innhold er ikke kodes som et skjema. Dette skyldes en plugin brukt til å lage skjemaene. Dette påvirker blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde og dem med nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Når en skjema modal dukker opp får ikke brukeren beskje om endring i nettsidens innhold. Dette skyldes en plugin brukt til å lage skjemaene. Dette påvirker blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde og dem med nedsett kognisjon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .