Tilgjengelighetserklæring for tolga.kommune.no

 • tolga.kommune.no
 • TOLGA KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 192 404
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TOLGA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tolga.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold: 

Artikkeloversikt på forsiden: Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass. 

Webpart for emnetypebilde: Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises.

Filgalleri: Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst kommer ikke med i HTML kode.

Imagemap: Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu.

Feilene skal rettes av levrandør (Acos).

 

 

 

Innhold som bryter kravet

Booking: Hopp i overskriftsnivåene - Overskriften Reservasjon har overskriftskode H1, mens oppsummeringen til høyre har overskriftskode H4. List item er brukt til å formatere tekst.

Områdemelding:Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.

Tabeller: Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.

Webskjema: Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste.

Kalender søk: Hopp i overskriftskoder. En del design har doble overskrifter med kode h1.

Dette er feil som levrandør Acos skal rette opp.

Innhold som bryter kravet

Endring av tekststørrelse: 

Alle steder der ikoner med italic element er benyttet skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.

Dette må rettes av leverandør Acos.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Booking: Kalenderen i bookinmodulen er vanskelig å benytte med tastaturnavigasjon.

Dette skal rettes av leverandør Acos.

 

Innhold som bryter kravet

Filtervisning: Feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label.

Skal rettes av leverandør Acos.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk:Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.

Skal rettes av leverandør Acos.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Person:Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Skal rettes av leverandør Acos.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke tolga.kommune.no Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Vi følger retningslinjene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet.no) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal:
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
Kommunisere klart og tydelig.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:
-Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
-Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
-Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
-Innholdet skal kunne virke sammen med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi
Dette jobber vi med:
-Legge til ALT-TEXT på alle bilder på nettsiden
-Fjerne diagrammer eller finne en annen løse å vise dette visuelt
-Forbedre tekstformateringer på alt innhold og tabeller
-Skrive klart og tydelig språk
-Teksting av alle videoer
-Minske bruken av tabeller og riktig bruk av overskrifter
-Teksting av lenker
-Kutte ned på antall pdf dokumenter og heller skrive ren tekst
Nettsiden benytter seg av tredjeparts tillegg og leverandører, og funksjonaliteter kan inneholde feil på universell utforming. Vi undersøker om tillegg støtter universell utforming, minimum WCAG 2.0 krav før valg av tillegg.