Tilgjengelighetserklæring for tolga.kommune.no

 • tolga.kommune.no
 • TOLGA KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 192 404

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TOLGA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tolga.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lite brukt, men mangler ALT-TEXT på en del bilder og elementer. Dette jobbes det kontinuerlig med å rette opp.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler tekstalternativ på noen videoer. Disse videoene skal fjernes fra nettstedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle videoer er tekstet. Vi har noen videoer fra YouTube som dette gjelder for. Disse skal fjernes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sider skal ikke inneholde flere H1 tagger. Riktig bruk av overskrifter gjennomgås.

Tabeller bør ha tabelloverskrift, dette mangler i vår løsning i dag.

Kulepunkter må settes inn som lister, dette mangler på noen sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden fungerer fint uten stilark, men en må unngå å bruke mellomromstasten for å lage avstand mellom teksten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle lenker har egen farge og understrek. Lenker over bunnlinje bør ha en egen farge for "mus-over".

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det må være mulig å åpne/lukke tekstbokser. Dette er en feil fra nettsideleverandør som skal utbedres.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefeltet burde hatt ledetekst i stedet for placeholder. Skal løses av nettsideleverandør.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere sider har Javascriptfeil. Dette skal løses av nettsideleverandøren.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke tolga.kommune.no Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Vi følger retningslinjene til Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet.no) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal:
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
Tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0.
Kommunisere klart og tydelig.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
Tilgjengelighetsprinsippene vi følger
Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
Innholdet skal kunne virke sammen med nåværende og fremtidig hjelpemidelteknologi
Dette jobber vi med
I 2022 gjennomførte vi tilsyn med tolga.kommune.no

Fobedringspunkter vi jobber med:

Legge til ALT-TEXT på alle bilder på nettsiden
Fjerne diagrammer eller finne en annen løse å vise dette visuelt
Forbedre tekstformateringer på alt innhold og tabeller
Skrive klart og tydelig språk
Teksting av alle videoer
Minske bruken av tabeller og riktig bruk av overskrifter
Teksting av lenker
Kutte ned på antall pdf dokumenter og heller skrive ren tekst
Nettsiden benytter seg av tredjeparts tillegg og leverandører, og funksjonaliteter kan inneholde feil på universell utforming. Vi undersøker om tillegg støtter universell utforming, minimum WCAG 2.0 krav før valg av tillegg.