Tilgjengelighetserklæring for ostlandssamarbeidet.no

 • ostlandssamarbeidet.no
 • AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 783
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ostlandssamarbeidet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler alternativ tekst på en god del bilder. Vi har retningslinjer for at vi skal beskrive bilder og illustrasjoner, men disse blir ikke alltid fulgt. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre slik at de blir fulgt. I tillegg kjøre automatiske rapporter for å finne og utbedre feilene kontinuerlig. Vi jobber også med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

Innhold som bryter kravet

Det mangler unntaksvis tekst videoer. Vi har retningslinjer for at vi skal tekste alle videoer, men vi har noen eldre videoer som fortsatt ikke har tekst. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i disse videoene. Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre slik at de blir fulgt. I tillegg kjøre automatiske rapporter for å finne og utbedre feilene kontinuerlig. Vi jobber også med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tomme beholderelementer. Roller gir informasjon om innholdsstruktur og hvordan sideelementer passer sammen. Noen roller avhenger av andre roller for kontekst. Rollelisteelementet kan for eksempel bare være meningsfullt i sammenheng med en liste eller gruppe.

Synshemmede får ikke tilgang til all nødvendig informasjon når dette ikke er fulgt. Vi jobber med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

 

Innhold som bryter kravet

I en del av nyhetssakene våre er H2 hoppet over. Overskriftstagger hjelper brukere å forstå hvordan innhold er strukturert. De brukes også til skjermlesernavigasjon på siden. Dette påvirker brukeropplevelsen til kognisjons- og synshemmede brukere. Vi jobber også med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

Innhold som bryter kravet

Lenker på nettstedet oppfyller ikke kravene. Folk som er fargeblinde kan kanskje ikke finne en lenke hvis farge er dens eneste kjennetegn. Å gi en annen visuell pekepinn — for eksempel å understreke eller fete lenketeksten — vil også gjøre det lettere for ikke-fargeblinde personer (spesielt personer med nedsatt syn) å skanne siden. Vi jobber med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen tilfeller av tekst som ikke har stor nok kontrast til bakgrunnen. Tekst som er for svak kan forårsake problemer for brukere som er fargeblinde eller har dårlig syn. WCAG krever et minimum fargekontrastforhold på minst 4,5:1 for normal tekst, og 3:1 for stor tekst (18 pkt og høyere, eller 14 pkt fet skrift). Vi jobber med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

Innhold som bryter kravet

Viewport-elementet på denne siden hindrer brukere i å zoome inn eller skalere tekstinnhold. Hvis det ikke er mulig å zoome inn, kan det hende at besøkende med dårlig syn ikke kan lese innholdet vårt. I følge WCAG bør besøkende få lov til å øke tekststørrelsen fra nettleseren til minst 200 %. Vi jobber med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er en side på engelsk som er merket som norsk bokmål. Dette vil kunne påvirke hjelpemiddelteknologi som skal lese innholdet på riktig språk. Vi jobber med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere elementer på dette nettstedet har samme id-verdi. Disse må være unike. Noen ganger er det viktig å vite hvordan ulike sideelementer passer sammen. Mens seende besøkende kan være i stand til å få denne informasjonen fra det visuelle oppsettet, stoler besøkende som bruker skjermlesere på at sideelementer er merket riktig i HTML-en. Vi jobber med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med nytt design til denne nettsiden, hvor alle feil og mangler relatert til universell utforming skal utbedres. Det forventes at dette er klart i løpet av februar 2023.