Tilgjengelighetserklæring for ntnu.no og ntnu.edu

 • ntnu.no og ntnu.edu
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ntnu.no og ntnu.edu slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler tekstalternativ på endel visuelt innhold. Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for brukere av skjermlesere. Tallene under er fra verktøyet Siteimprove og gjelder for domenene ntnu.no og ntnu.edu.

 • 279 av ca 64 700 bilder har ikke alternativ tekst. Endel alternative tekster gir ikke en god nok beskrivelse av bildet.
 • 3308 av ca 965 800 lenker har ikke alternativ tekst. Det er hovedsaklig bildelenker som mangler alternativ tekst. Noen av bildelenkene som har tekstalternativ beskriver bildet i stedet for lenkens formål.
 • 510 av 2023 innebygde rammer har ikke tittel som beskriver innhold eller formål med det visuelle innholdet. Mye av dette gjelder innebygde videoer.
 • 51 av ca 47 300 knapper mangler tekstalternativ. Feilen gjelder stort sett tomme rader i trekkspillvisning ("toggler").

 

 

 

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer uten tale og podkaster som mangler alternativ tekstbeskrivelse. Feilen gjør at meningsinnholdet i videoene og podkastene ikke er tilgjengelig for personer som er blinde eller har nedsatt syn.

 

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoer er ikke tekster, eller muligheten for autogenerert teksting (CC) er ikke slått på. Tale i videoene er dermed ikke tilgjengelig for personer uten hørsel eller som har nedsatt hørsel. Teksting er også nødvendig for andre, som eksempelvis fremmedspråklige.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Videoer uten synstolking er innspilt og publisert før kravet om synstolking ble innført.

Innhold som bryter kravet
 • Enkelte overskrifter og lister er ikke kodet riktig. For eksempel kodes noen overskrifter med <p> og <strong> i stedet for å bruke overskriftstag, og noen lister starter med bindestrek i stedet for <li>.
 • Enkelte tabeller har ikke th og scope angitt i koden.
 • På endel sider er ikke overskriftene riktig strukturert etter overskriftsnivåene. 

Disse feilene påvirker særlig de som bruker skjermlesere. Disse brukerne får ikke informasjon om at det er overskrift, liste eller tabell dersom det ikke er kodet riktig. Feil overskriftshierarki gjør det vanskelig for brukergruppen å få oversikt over strukturen på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Vi har i alle fall et skjema der attributtet for autocomplete mangler. For brukere av skjermlesere og tastatur vil det bli vanskeligere å fylle ut skjemaet.

Innhold som bryter kravet

Kun farge skiller lenker fra vanlig tekst, og kontrasten mellom lenkefargen og omliggende tekst er ikke høy nok. Kontrasten er 2,84:1, mens kravet er 3:1. Dette gjør at spesielt fargeblinde kan ha problemer med å skille lenker fra vanlig tekst.

Feilmeldinger utheves i rødt, men feilmeldingene bør også tydeliggjøres med et ikon. Samme brukergruppe kan få problemer her.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst på nettstedet. Det kan være alt fra bilde av en side i en presentasjon til informasjon om et arrangement. Tekstinformasjonen er ikke tilgjengelig for de som mangler syn eller har nedsatt syn, og kan være vanskelig å oppfatte for alle.

Innhold som bryter kravet

En ikonknapp som brukere kan trykke på for å komme til toppen av lengre sider, har for lav fargekontrast. Det samme gjelder fokusmarkering for ikonknappen. For fargeblinde og brukere med nedsatt syn blir det vanskelig å finne ikonknappen og navigere på denne måte.

Tilgjengelige alternativ

Man kan skrolle vanlig eller bruke hurtigtaster for å komme øverst på siden igjen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Toppmeny er strukturert med aria-attributtene role="menubar" og role="menuitem", som betyr at brukeren kun kan navigere i menyen ved hjelp av piltaster og ikke bruke tabolatortast som er forventet for en hovedmeny.
 • Datovelgeren på https://www.ntnu.no/kalender er ikke tilgjengelig via tastatur.
 • På karusellbilder med handlingsknapp over er det ikke mulig å få tabfokus eller å klikke på handlingsknappen via tastatur. Eksempel: https://www.ntnu.no/campusutvikling

Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for personer som bruker tastatur for å navigere på nettsiden.

 

Innhold som bryter kravet
 • Nettstedet har noen tomme overskriftstagger. Ifølge verktøyet Siteimprove er 1819 av ca 184 500 overskrifter tomme på domenene ntnu.no og ntnu.edu.
 • Det finnes eksempler på feil bruk av overskriftstag, for eksempel et bilde lagt inn i en h-tag.
 • Enkelte bilder er kodet med overskriftstag, for eksempen h3-tag

Disse feilene kan gjøre det forvirrende å navigere på siden for personer som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Svak fokusmarkering gjør det vanskelig å se hvor fokusemarkeringen er, og det kan dermed være utfordrende for brukere som navigerer med tastatur.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Lenken for å bytte språk, "English" på norske sider og "Norsk" på engelske sider er ikke kodet riktig (lang="en"/lang="no" mangler). Lenken finnes på alle sider. For personer som får nettsiden lest opp av skjermleser, vil ikke ordet bli lest opp på riktig språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 • På emnesidene er tabulator (tab) kodet som lenker og ikke som knapp (button). Dette er forvirrende for personer som bruker skjermlesere. Det gis feil informasjon om hva som skjer. Eksempelside: https://www.ntnu.no/studier/emner/AI201312
 • I løsningen for å vise studieplan kan bruker klikke på et ikon med bilde av "i" for å få utvidet informasjon. Dette er ikke kodet med aria-expanded. I tillegg mangler ikonet tekstalternativ. Det er ingen indikasjon på at symbolet kan klikkes på med en skjermleser. I koden er dette kodet med <span>, som betyr at elementet er tomt og blir ignorert av tabulator. Dermed vil det ikke være mulig å få fokus på symbolet. Eksempelside: https://www.ntnu.no/studier/studieplan-realfag#programmeCode=BPROG&year=2022 

 

Innhold som bryter kravet

Dynamisk søk  blir ikke annonsert til skjermleser på https://www.ntnu.no/studier/alle

Ved å søke etter studieprogram vil et søkeresultat vises. Dette resultatet endrer seg dynamisk avhengig av ordene/tegnene som fylles inn. Visuelt kan man automatisk se antall søkeresultater, men skjermleserbrukere får ikke automatisk informasjon om dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har fått hjelp av ekstern tilbyder Useit for testing og gått gjennom deres testprotokoller og rapporter. Vi har i tillegg gjort manuell testing og benyttet Siteimprove for innhenting av tallmateriale. Internt jobber vi for å få god rutine på universell utforming ved produksjon og publisering.