Tilgjengelighetserklæring for ntnu.no og ntnu.edu

 • ntnu.no og ntnu.edu
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ntnu.no og ntnu.edu slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler tekstalternativ på endel visuelt innhold. Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for skjermleserbrukere. Tallene under er fra verktøyet Siteimprove og gjelder for domenene ntnu.no og ntnu.edu tilsammen.

 • 666 av ca 75 000 bilder har ikke alternativ tekst. Endel alternative tekster gir ikke en god nok beskrivelse av bildet.
 • 2576 av ca 1 150 000 lenker har ikke alternativ tekst. Det er hovedsaklig bildelenker som mangeler alternativ tekst. Noen av bildelenkene som har tekstalternativ beskriver bildet i stedet for lenkens formål.
 • 631 av ca 2300 innebygde rammer har ikke tittel som beskriver innhold eller formål med det visuelle innholdet. Mye av dette gjelder innebygde videoer.
 • 474 av ca 55 000 knapper mangler tekstalternativ. Feilen gjelder stort sett en delingsknapp for blogginnlegg.

 

 

 

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer uten tale som mangler alternativ tekstbeskrivelse. Feilen gjør at meningsinnholdet i videoene ikke er tilgjengelig for personer som er blinde eller har nedsatt syn.

 

Innhold som bryter kravet
 • Enkelte overskrifter og lister er ikke kodet riktig. For eksempel kodes noen overskrifter med  <p> og <strong> i stedet for å bruke overskriftstag og noen lister starter med bindestrek i stedet for <li>.
 • Enkelte tabeller har ikke th og scope angitt i koden.
 • På endel sider er ikke overskriftene riktig strukturerte etter overskriftsnivåene. 

Disse feilene påvirker særlig de som bruker skjermlesere. De får ikke informasjon om at det er en overskrift, liste eller tabell dersom den ikke er kodet riktig. Og feil overskriftshierarki gjør det vanskelig for denne brukergruppen å få oversikt over strukturen på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Kun farge skiller lenker fra vanlig tekst, og kontrasten mellom lenkefargen og omliggende tekst er ikke høy nok. Kontrasten er 2,84:1, mens kravet er 3:1. Dette gjør at spesielt fargeblinde kan ha problemer med å skille lenker fra vanlig tekst.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst på nettstedet. Kan være alt fra bilde av en side i en presentasjon til informasjon om et arrangement. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for de som er synshemmet og kan være vanskelig å oppfatte for alle.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for personer som bruker tastatur for å navigere på nettsiden.

 

Innhold som bryter kravet
 • Nettstedet har noen tomme overskriftstagger. Ifølge verktøyet Siteimprove er 1607 av ca 196 000 overskrifter tomme på domenene ntnu.no og ntnu.edu tilsammen.
 • Det finnes eksempler på feil bruk av overskriftstag, for eksempel et bilde lagt inn i en h-tag.

Disse feilene kan gjøre det forvirrende å navigere på siden for personer som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Svak fokusmarkering gjør det vanskelig å se hvor fokusemarkeringen er, og det kan dermed være utfordrende å navigere med tastatur.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Lenken for å bytte språk, "English" på norske sider og "Norsk" på engelske sider er ikke kodet riktig (lang="en"/lang="no" mangler). Lenken finnes på alle sider. For personer som får nettsiden lest opp av skjermleser, vil ikke ordet bli lest opp på riktig språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 • emnesidene er tabulator (tab) kodet som lenker og ikke som knapp (button). Dette er forvirrende for personer som bruker skjermelsere. Det gis feil informasjon om hva som skjer. Eksempelside: https://www.ntnu.no/studier/emner/AI201312
 • I løsningen for å vise studieplan kan du klikke på et ikon med bilde av "i" for å få utvidet informasjon. Dette er ikke kodet med aria-expanded. I tillegg mangler ikonet tekstalternativ. Det er ingen indikasjon på at symbolet kan klikkes på med en skjermleser. I koden er dette kodet med <span> element, som betyr at elementet er tom og blir ignorert av tabulator. Dermed vil det ikke være mulig å få fokus på symbolet. Eksempelside: https://www.ntnu.no/studier/studieplan-realfag#programmeCode=BPROG&year=2022 

 

Innhold som bryter kravet

Dynamisk søk  blir ikke annonsert til skjermleser på https://www.ntnu.no/studier/alle

Ved å søke etter studieprogram vil et søkeresultat vises. Dette resultatet endrer seg dynamisk avhengig av ordene/tegnene som fylles inn. Visuelt kan man automatisk se antall søkeresultater, men skjermleserbrukere får ikke automatisk informasjon om dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .