Tilgjengelighetserklæring for Sagbruksmuseet

 • Sagbruksmuseet
 • MUSEET MIDT IKS, organisasjonsnummer 991 500 502

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEET MIDT IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Sagbruksmuseet slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder mangler alternativ beskrivelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hvis pris på arrangement ikke er satt, vises det som «Kr ,-«. her burde det vært lagt inn kode som får den til å forsvinne og/eller at pris vises som «gratis».

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema har ikke autocomplete.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bokser for digitaltmuseum og arkivportalen på forsiden har litt lav kontrast pga bakgrunnsbildet under tekst. Her bør fargefiltret økes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kan ikke scrolle i meny.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilde av tekst på denne siden: https://sagbruksmuseet.no/salg-og-utleie/salg-av-trevirkeprodukter/

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Kan ikke scrolle i meny.
 • For lite luft i toppen på zoom til 400% og mobilvisning.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kan ikke klikke esc for å lukke meny.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Ingen hover-effekt på innleggsbokser/arrangementbokser.
 • Lenke under arrangementer (klikkbar boks) leder tilbake til samme side.
 • Ugyldig bildelenke på denne siden:  https://sagbruksmuseet.no/2020/05/mb-hauka
Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil overskriftsnivå på sidene «ansatte» og «Besøk oss».

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Instagram mister fokus mellom bildene ved tabulering.
 • Bildegalleri nederst på flere sider har ingen fokuseffekt ved tabulering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Meny havner for langt ned på siden «Museusbutikk"

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema har ikke instruksjoner om hva påkrevde felt er (*) i toppen av skjema

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmeldlinger:  https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fsagbruksmuseet.no%2F

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmelding i skjema blir ikke markert som statusmelding (som rolle i kode)


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .