Tilgjengelighetserklæring for natureid.no

 • natureid.no
 • NORD UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 940 243
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på natureid.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har for eksempel eksamen i gjenkjennelse av fugler, og bruker bilder som eksamensform. Hvis vi skal beskrive bildene blir det 1) for enkelt å gjennomføre eksamen og 2)Vi har tusenvis av bilder i basen, og det vil være umulig å beskrive alle bildene. 

Innhold som bryter kravet

Vi har for eksempel eksamen i gjenkjennelse av fuglelyder, og bruker lyder som eksamensform. Hvis vi skal beskrive lydene blir det 1) for enkelt å gjennomføre eksamen og 2)Vi har tusenvis av lyder i basen, og det vil være umulig å beskrive alle lydene. I tillegg faller hensikten med eksamen bort, dersom man skulle fått en beskrivelse av lyden i stede for å høre den. 

Innhold som bryter kravet

Noen steder står det "klikk en av knappene under", også kommer det flere linker man kan lese mer om  temaene som er beskrevet. Hvis noen programmer for bedre tilgjengelighet ikke oversetter dette, kan det bli et problem for burkeren. Teksten i knappene er likevel selvforklarende, så det bør gå bra. 

Innhold som bryter kravet

I søkefunksjonen på nettsiden er det ikke forklarende tekst, men et søke-ikon. 

Innhold som bryter kravet

Det er noen tekst-deler på nettsiden som har lav kontrast. Vi endrer ikke på dette nå siden nettstedet er på vei ut, og vil bli erstattet med et nytt om svært kort tid. 

Innhold som bryter kravet

Bilder av fugler hvor kjennetegn for identifikasjon kan være små og avhengige av å se godt

Innhold som bryter kravet

Det er oss bekjent ikke mulig å endre linjeavstand i teksten

Innhold som bryter kravet

i quiz, kan man holde pusepekeren over bildet som da blir forstørret. Man får ikke fjernet denne forstørrelsen uten at brukeren fjerner musepekeren. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen steder vil det ikke være tilstrekkelig å kun bruke pil eller tab. Vi endrer ikke på dette nå siden nettstedet er på vei til å bli erstattet med et nytt et. 

Innhold som bryter kravet

det er ikke mulig å hoppe over blokker på nettstedet. Vi endrer ikke på dette nå siden nettstedet er på vei til å bli erstattet med et nytt et. 

Innhold som bryter kravet

når man navigerer med eks. tab, er det ikke synlig hvilken knapp som er i fokus. Vi endrer ikke på dette nå siden nettstedet er på vei til å bli erstattet med et nytt et. 

Innhold som bryter kravet

Hvis man velger å svare på eksamen med bruk av inndata, mån bruke tastaturet for å skrive. 

Tilgjengelige alternativ

man kan velge å ha svaralternativer i stede for inndata. dette gjelder ikke formelle eksamen. 

Innhold som bryter kravet

pågående arbeid

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Våre delsider "quiz" og "fuglebok" er tilgjengelig på mange språk, og ikke alle har riktig markering i kode. 

Innhold som bryter kravet

noen ganger kommer lenker i ulik rekkefølge. Vi endrer ikke på dette nå siden nettstedet er på vei til å bli erstattet med et nytt et. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som har same funksjonalitet på tvers av fleire sider og er ulikt utformet. Vi endrer ikke på dette nå siden nettstedet er på vei til å bli erstattet med et nytt et. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

pågående arbeid


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .