Tilgjengelighetserklæring for Helsedata.no

 • Helsedata.no
 • FOLKEHELSEINSTITUTTET, organisasjonsnummer 983 744 516
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FOLKEHELSEINSTITUTTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Helsedata.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Siden for Personidentifiserbar data og andre sider med samme sidemal har faner som ikke er kodet til å beskrive interaksjonen for brukerassisterende verktøy.

Brukere av blant annet skjermlesere, får ikke oppgitt at fanene i realiteten oppfører seg som faner dersom de interageres med.

Innhold som bryter kravet

Søknadsskjemaet har felter som ikke programmeringsmessig identifiserer formål. For eksempel e-post og dato-feltene. De er ikke kodet med HTML-attributen for input-type.

Dette kan føre til at blant annet auto-utfylling ikke fungerer på skjemaet, som kan være til utfordring for blant annet brukere med hukommelsesvansker og nedsatt motorikk.

Tilgjengelige alternativ

Feltene det gjelder har fremdeles feltnavn som beskriver formålet til feltene, men brukere må taste inn opplysninger manuelt.

Innhold som bryter kravet

Noen knapper bruker farge som eneste indikasjon på hover og farge-endringen oppfyller heller ikke alltid kravet for god kontrast mellom fargene før og etter hover fordi de mangler design for dette.

Dette kan føre til at brukere ikke alltid oppfatter at en knapp kan trykkes på.

Innhold som bryter kravet

Det er et bilde i nyhetsartikkelen, Status fra søknadsmottaket som viser en tabell med tekst fordi CMSet har begrensninger for hvordan tabeller kan settes opp.

Dette kan føre til at blinde og svaksynte ikke får med seg innholdet i tabellen.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er 4 bilder som viser diagrammer med tekst på siden om Personidentifiserbare data under "forslag til koblingsprosess og dataflyt". Vi har ikke tekstaelternativer til disse, fordi det ikke er mulig å oppnå ønsket effekt ved å formatere tekst.

Dette kan føre til at blinde og svaksynte ikke får med seg informasjonen som diagrammene formidler.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å bruke filteret "Periode for datainnsamling" på siden Variabler, fordi det skjules på mindre skjermer. Filteret er kodet med en feil.

Det gjør at alle brukere på mindre skjermer som mobil og brukere som behover større innhold på grunn av nedsatt synsevne, ikke får den samme opplevelsen som brukere med mindre størrelse på innholdet eller større skjermbredde.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å bruke "Datakilder"-menyen øverst på søknadsskjemaet for aggregerte opplysninger med tastatur dersom skjermbredden er over 1024px. Menyen er kodet med feil.

Dette vil føre til at brukere på bredere skjermer ikke får tilgang til informasjonen.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke hensiktsmessig at brukere forstår hva som skjer hvis de trykker på lenkene til relaterte tagger og kategorier i toppen av artikler, fordi de ikke er kodet eller designet med visuell informasjon eller skjermlesertekst som gir nok kontekst til brukere.

Noen artikler har også et årstall med en pil som ikke sier noe om hva årstallet med pilen betyr eller hva brukere skal forvente at skjer når de trykker.

Dette kan føre til at både brukere av visuell informasjon og av skjermleser-informasjon ikke vet hva lenkene gjør.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å navigere til "Datakilder"-menyen øverst på søknadsskjemaet for aggregerte opplysninger med pekerbevegelser dersom skjermbredden er over 1024px. Menyen er kodet med feil.

Dette vil føre til at brukere på bredere skjermer ikke får tilgang til informasjonen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettsiden har kodefeil med tomme lang-attributter i blant annet sidene for Søknadsskjema og Datakilder på grunn av feil i koden.

Tomme lang-attributter vil ikke ha noen reell betydning fordi disse er omringet av riktig kodede lang-attributer som viser til riktig språk.

Tilgjengelige alternativ

Brukere vil oppleve at språkfunksjoner på nettsiden fungerer som det skal.

Innhold som bryter kravet

"Fant du"-skjemaet mangler "required"-attribut for tilbakemeldingsfeltet som er påkrevd på grunn av kodefeil. Dette feltet vises når brukeren først trykker "Nei" og man kan ikke fortsette uten å fylle det ut.

Dette kan føre til at brukere ikke vet hvorfor de ikke kan gå videre med skjemaet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er en kodefeil med en usynlig submit-knapp uten navn i "Fant du"-skjemaet.

Blinde og brukere med nedsatt synsevne som bruker assisterende verktøy, kan oppfatte at det er den usynlige knappen som skal brukes til å sende skjemaet istedenfor knappen som det er ment at man skal bruke.

Tilgjengelige alternativ

For å fortsatt sende "Fant du"-skjemaet, må man bruke den andre submit-knappen som har et navn.

Innhold som bryter kravet

Knappen på kalender-ikonet i dato-velgeren på siden Variabler, mangler navn på grunn av kodefeil. Dette kan føre til at blinde og svaksynte brukere ikke får med seg at det er en knapp for å vise datovelgeren.

Informasjonsboks-modulen på forsiden og siden om Variabler, mangler en et landemerke slik som <aside> på grunn av kodefeil. Dette kan føre til at blinde og svaksynte brukere ikke får med seg at innholdet i informasjonsboksen ikke er en del av resten av innholdet på siden.

Innhold som bryter kravet

Nettsidesøket mangler en status på hvor mange treff et søk gir fordi dette ikke ligger i koden. Tegn-telleren på søknadsskjemaet bør gi en live aria-status når brukeren har skrevet for å indikere at et søk er gjort og hvordan det har prestert.

Dette kan føre til at blinde og svaksynte brukere ikke får god nok indikasjon på at søket fungerer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .