Tilgjengelighetserklæring for kvaenangen.com

 • kvaenangen.com
 • KVÆNANGEN NÆRINGSFABRIKK AS, organisasjonsnummer 912 586 049
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KVÆNANGEN NÆRINGSFABRIKK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kvaenangen.com slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Forsiden har en film med tekst(meldinger) brent inn i filmen og derfor ikke kan oppfattas av skjermlesere. Filmen er reklame for Kvænangen og er mer dekorativ enn informasjonsbærende - derfor antas det at den ikke forringer muligheten for å forstå resten av innholdet på nettsiden.

Tilgjengelige alternativ

Siden "Om Kvænangen" beskriver mye av mulighetene av å bo der, noe som er hovedbudskapet til reklamefilmen.

Innhold som bryter kravet

Se pkt. 1.2.1. Gjelder reklamefilm på forsiden. Denne er antatt produsert før reglene om teksting av film ble vedtatt.

Tilgjengelige alternativ

Siden "Om Kvænangen" beskriver mye av mulighetene av å bo der, noe som er hovedbudskapet til reklamefilmen.

Innhold som bryter kravet
 1. På forsidens kalender/arrangement liste er det brukt en turkis farge (#56e0f9) på dato tekst, denne har ikke nok kontrast mot hvit (#FFF). Konsekvensen er at det kan være veldig vanskelig å oppfatte hvilken måned et gitt arrangement er planlagt. Detaljside til arrangement har derimot dato oppført med nok kontrast (#222).
 2. Fargen på knappene for å godkjenne/avslå informasjonskapsler har heller ikke nok kontrast og er vanskelige å oppfatte.
 3. Deleknapper for Facebook/Twitter har heller ikke nok kontrast mellom tekst og bakgrunn og er vanskelige å oppfatte.
Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det brukt en lyseblå farge som "dekorasjonstekst" bak seksjonsoverskriftene, denne er ikke nødvendig for å oppfatte overskriften og antas å falle å kunnedefineres som ikke informasjonsbærende dekorasjon.

Innhold som bryter kravet

Noen arrangmenenter har bilder har tekst av program, arrangementsbeskrivelser ol. som en del av innholdet.

Tilgjengelige alternativ

De fleste oppføringene har korte beskrivelser og/eller lenker til eksterne nettsider eller facebook med mer informasjon.

Innhold som bryter kravet

Kategorier som er listet opp på forsiden har ikoner som ikke har god nok kontrast mot hvit (#FFF) bakgrunn. Det gjelder hhv orange (#e28e63) og turkis (#56e0f9)

Tilgjengelige alternativ

Disse bedriftskategoriene er beskrevet med tekst i tillegg, både i kategorioversikten, og inne på en enkelt bedrift.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe direkte til innholdet på grunn av måten nettsiden var/er programmert.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .