Tilgjengelighetserklæring for Elvebredden kunstpark

 • Elvebredden kunstpark
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Elvebredden kunstpark slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er for dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn flere steder, blant annet i kartet

Innhold som bryter kravet

Fungerer på desktop, men ved visning på mobil mister brukeren noe av innholdet

Innhold som bryter kravet

Tekst over bilder har ikke god nok kontrast.
Konsekvens er at enkelte brukere kan oppleve vansker med å lese teksten og dermed forstå hvor det navigeres til ved klikk på lenken.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når man tabber er det ikke synlig markert hvor i siden man befinner seg.

Konsekvensen er at bruker ikke forstår hvor i siden hen befinner seg og dermed har stor mulighet for å navigere feil ved bruk av tastatur eller skjermleser.

Innhold som bryter kravet

 Må løse 2.1.1 først

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å hoppe over kartet. Kartelementet finnes i alle sider.

Innhold som bryter kravet

Titletag i head-tagen mangler.

Det er ikke mulig for bruker å få med seg tittelen på siden.

Innhold som bryter kravet

Innhold kommer ikke i fokus ved bruk av tabulator.

Dette vanskeliggjør tastaturnavigasjon i løsningen.

Innhold som bryter kravet

Mangler alt-tagger på H1. 

Innhold som bryter kravet

Fokusindikatoren for tastaturet er ikke synlig.

Dette gjør det utfordrende å se hvilket element i siden som er i fokus.

Innhold som bryter kravet

Navigasjonslenker og H1 mangler aria atributt. Kan lede til forvirring for brukere bruker skjermleser

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket er ikke identifisert.

Skjermleser har ikke informasjon om hvilket språk som er benyttet i sidene og velger standard språk. Dette kan gå utover brukskvaliteten for brukere med behov for slike hjelpemidler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Form-tagger gir ikke semantisk mening. Har konsekvenser ved bruk av skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Sidene har form-tagger (må fjernes). Det er problematisk ved bruk av skjermleser


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming. Det spiller også en sentral rolle hvordan vi utvikler designsystemet vårt (https://design.lillestrom.kommune.no/guide/)