Tilgjengelighetserklæring for ehealthresearch.no

  • ehealthresearch.no
  • UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, organisasjonsnummer 983 974 899
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nasjonalt senter for e-helseforskning har gjort en intern jobb for å oppdatere nettstedet ehealthresearch.no slik at alle regler angående universell utforming følges.

Vi vil oppdatere denne tilgjengelighetserklæringen når/hvis eventuelle nye regler trer i kraft.