Tilgjengelighetserklæring for Jamf Student - iOS (UDE)

 • Jamf Student - iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • Version 3.2.9
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Jamf Student - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste komponentene som er tilgjengelige i applikasjonen, er riktig merket ved hjelp av HTML-markeringen, slik at skjermleserbrukere enkelt kan forstå semantikken til slikt innhold. Imidlertid er det noen unntak der synshemmede brukere har vanskeligheter med å forstå tilgjengelig informasjon og dens tilsvarende forhold:

Unntak:

 1. Velg klasse> Overskriftsnivå mangler for "Managed Classes, My Classes."
 2. Ny klasse> Skjermleseren identifiserer ikke fargene.
 3. Ny klasse> Delte iPader> Skjermleseren identifiserer ikke overskriftsnivåene for Delte iPader og Avanserte enhetsgrupper
Innhold som bryter kravet

Formålet med hvert inntastingsfelt som samler informasjon om brukeren, er programmert, men auto fullføringsattributtet er ikke implementert for inntastingsfeltene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Fokusraden beveger seg i en korrekt rekkefølge gjennom hele applikasjonen. Imidlertid er det noen få unntak:

Unntak:

 1. Min leksjon> Fokuset beveger seg ikke til "Opprett" -knappen.
 2. Profilinnstillinger> Fokuset skifter ikke tilbake til Innstillinger-knappen etter å ha valgt Lukk.
 3. Oppmerksomhet> Fokuset skifter ikke automatisk til Melding-knappen så snart brukeren velger Tilbake-knappen, og sidelinjen åpnes.
 4. Ny klasse> Opprett gruppe> Fokuset skifter ikke tilbake til Opprett gruppe-knappen etter å ha valgt Avbryt-knappen fra dialogboksen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

De fleste skjemafeltene er riktig merket med meningsfull tekstetikett, og det er også tilknyttet passende instruksjon til dem. Imidlertid er det noen få unntak:

Unntak:

 1. Mine leksjoner> Feil etikett "treknapp" lest for "Mer" -knappen.
 2. Min leksjon> Opprett leksjon> Etikett mangler for alle redigeringsfelt som Navn, Beskrivelse, URL, osv.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen har mange interaktive elementer som knapper, lenker, redigeringsfelt osv., som er gitt riktig navn, rolle, tilstand og verdi for å hjelpe skjermleserbrukere med å forstå den faktiske hensikten og naturen til disse komponentene. Imidlertid er det noen få unntak:

Unntak:

 1. Mine leksjoner> Skjermleseren leser etiketten "Del" to ganger.
 2. Rediger klasse> Rolle mangler for "Slett" -knappen.
 3. Profilinnstillinger> Rolle mangler for "Konfigurer, Vis iBeacons, Mine enheter

Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .