Tilgjengelighetserklæring for askerbibliotekene.no

 • askerbibliotekene.no
 • ASKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 125 298
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ASKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på askerbibliotekene.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder som ikke har tekstalternativ. Synshemmede får ikke tilgang på informasjon. I stor grad gjelder dette historisk materiale i eksterne bildebaser. Vi vil gjennomgå dette, og utbedre det som er mulig.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til tekst og lyd i lydopptak og videoinnspillinger. Brukere med behov får ikke tilgang til informasjon. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mengden av materiale er stort, og størsteparten av dette er innsamlet historisk materiale. Det er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til tekst i lydopptak og videoinnspillinger. Hørselshemmede eller døve får ikke tilgang til informasjon. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Mengden av materiale er stort, og mye av dette er innsamlet historisk materiale. Det er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Feltene for brukernavn- og passord mangler riktige autofill-egenskaper og oppfyller i dag ikke kravet. Det ble ikke tilrettelagt ved utvikling av funksjonen. Vi vil legge på korrekte autofill-egenskaper. 

Innhold som bryter kravet

Overskriften i nedtrekkslistene får overflyt når man kjører siden på 400% zoom og 1280px bredde i tilfeller hvor det er lange ord i teksten. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet. Vi vil utbedre dette slik at teksten ikke overlapper med ikonet på høyresiden. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe redaksjonelt innhold som mangler tydelig lenketekst. Dette sjekkes, og utbedres ved hjelp av Siteimprove.

Innhold som bryter kravet

Det er steder hvor tilgjengeligteksten enten ikke stemmer over ens med den synlige teksten eller bare inneholder deler av den tilgjengelige teksten. Innholdet blir mindre tilgjengelig for alle. Utbedres ved gjennomgang av koblingstitler. 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet på en nettside kan gjengis på flere språk, uten at det er angitt i kode.

Tilgjengelige alternativ

Alt flerspråklig innhold finnes også på norsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å sjekke nettsiden og å opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted, spesielt ved hjelp av verktøyet Siteimprove. Kode/rammeverk sjekkes kontinuerlig i samarbeid med leverandør / ekstern samarbeidspartner.

Vi jobber mot tredjepartsleverandører for å sjekke deres innhold opp mot kravene i WCAG 2.0 og 2.1. Dette arbeidet er ikke fullført, noe som medfører at vi foreløpig ikke kan garantere at alt innhold fra tredjepart oppfyller kravene.

Vi lærer opp våre innholdsleverandører/publisister til å legge ut innhold på en måte som er universelt utformet, og til å skrive innholdet i et klart og tydelig språk, i tråd med Asker kommunes språkprofil

Vi kontrollerer kontinuerlig at nettstedet teknisk / i rammeverk oppfyller de lovpålagte kravene i WCAG 2.0 og 2.1 i samarbeid med leverandør.

Vi har lagt opp til krav i anbudsprosesser for å sikre universell utforming ved anskaffelse av tredjepartssystemer, og videreutvikling av eksisterende systemer.