Tilgjengelighetserklæring for info.trolling.uit.no

 • info.trolling.uit.no
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, organisasjonsnummer 970 422 528
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på info.trolling.uit.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen meningsbærende bilder og figurer mangler tekstalternativ, eller har tekstalternativ som ikke beskriver visuelt innhold tilstrekkelig. Det blir vanskelig for personer som ikke kan se eller forstå bilder å få tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes brudd på dette kriteriet ved bruk av layouttabeller, som ikke blir tolket riktig av skjemlesere og andre hjelpemidler. I tillegg er noen lister og tabeller ikke riktig kodet, hvilket vil gjøre navigering av nettstedet vanskeligere for personer som er synshemmet.

Innhold som bryter kravet

Leserekkefølge med CSS slått av er ikke alltid meningsfull pga layouttabeller. Det blir vanskelig for personer som bruker skjermleser eller annen hjelpemiddelteknologi å oppfatte dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte figurer bruker kun farge for å formidle informasjon. Disse bør ha forklarende tekst slik at personer som er synshemmet eller fargeblinde kan oppfatte dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Synlig metadata om innlegg (f.eks. forfatternavn, kategori og publiseringsdato) har ikke tilstrekkelig kontrast mot bakgrunn.

Innhold som bryter kravet

Når brukere zoomer inn til 400%-visning, er det nødvendig å rulle horisontalt for å lese innholdet. Det blir vanskeligere for personer som er synshemmet å navigere nettstedet pga dette.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrast i enkelte figurer er utilstrekkelig. Dette innholdet kan være vanskeligere å lese for personer med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På flere sider finnes det generisk lenketekst (f.eks., "here") som ikke gir tilstrekkelig informasjon om formålet med lenken. Dette kan gjøre navigasjon og forståelse av innhold vanskeligere for personer med nedsatt syn, hørsel, motorikk eller kognisjon


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .