Tilgjengelighetserklæring for Marcus - Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

 • Marcus - Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Marcus - Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alternativ tekst mangler eller er misvisende på de aller fleste bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mange videoer på Marcus, men minst én er ikke tekstet i det hele tatt. Videoen er "embedded" fra Youtube. Videoen ligger på kanalen "NRK Anno" og er følgelig ikke publisert av Universitetsbiblioteket i Bergen.

Tilgjengelige alternativ

Video på nettstedet er ekstra innhold på tematiske nettsider med tekst som hoved element. 

Innhold som bryter kravet

Skjema mangler kodet ledetekst.

Innhold som bryter kravet

Skjema mangler kodete ledetekster.

Innhold som bryter kravet

Lenker bruker bare farge som markering i løpende tekst

Innhold som bryter kravet

Noe tekst har for lav kontrast på søkesiden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Inndelingen i blokker er mangelfull, og mangler i søketreff.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte sider som har samme navn. Eksempel: sidene https://marcus.uib.no/collections og https://marcus.uib.no/instance/collection/astrup-samlingen, har begge navnet "Astrupsamlingen - Marcus".

Innhold som bryter kravet

Det er eksempler på overskrifter som er mangelfulle.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å stemmestyre søkefunksjonaliteten på nettstedet.

Nettstedet er utdatert og en ny løsning er under planlegging.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Titler på historiske dokument er ikke markert med språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er bl.a. feil og mangler i attributtverdier. 

Innhold som bryter kravet

Søkesiden rapporterer ikke oppdatering av søkeresultatet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

[Kommer]