Tilgjengelighetserklæring for salangen.kommune.no

 • salangen.kommune.no
 • SALANGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 416 388

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SALANGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på salangen.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

F. eks bruk av google-kart som er beregnet til bruk ved navigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har endel videoer (lagt ut på YouTube) som det ikke er tekstalternativer til. Vi jobber med å lage tekstalternativ til disse og vil følge kravene når dette er ferdigstilt.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har endel videoer (lagt ut på YouTube) som det ikke er tekstalternativer til. Vi jobber med å lage tekstalternativ til disse og vil følge kravene når dette er ferdigstilt.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Testet maskinelt med Siteimprove av Custompublish. Vi bruker google-kart beregnet på navigasjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Dette må sjekkes manuelt av leverandør (Custompublish)

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Dette må sjekkes manuelt av leverandør (Cusompublish)

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Dette må sjekkes manuelt av leverandør (Custompublish)


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Salangen kommune har engasjert vår CMS-leverandør Custompublish for testing og rapport ifb. med tilgjengelighetserklæringen. Kommunen har alltid hatt stort fokus på universell utforming av nettsidene. Rapport og gjennomgang med leverandør viser imidlertid endel detaljer per januar 2023 som må justeres. Dette arbeidet vil ha stort fokus fremover, både internt og i samarbeid med vår leverandør.