Tilgjengelighetserklæring for varmed.no

 • varmed.no
 • STJØRDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 958 851
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STJØRDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på varmed.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Lag og foreninger legger selv inn bilder fra sin aktivitet på nettsiden. Da de la inn bildene var det ingen krav til bildetekst, så de har ikke lagt inn det. Det er vanskelig å komme i kontakt med alle lag og foreninger, slik at de nå i ettertid kan beskrive hva bildene inneholder. 

Tilgjengelige alternativ

Beskrivelse av aktiviteten laget/ foreningen tilbyr. 

Innhold som bryter kravet

Ved forstørring til 400 ganger går funksjonaliteten til siden ned, fordi det er en fane som dekker mye av skjermen. Vi jobber med å endre dette. 

Tilgjengelige alternativ

Innholdet kan leses og forstås, men funksjonaliteten er dårlig. Derfor jobber vi med å forbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med en løsning. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er ikke i mål med arbeidet med universell utforming av nettsiden, men jobber kontinuerlig med å rette opp og forbedre innholdet. Vi har også fått ekstern hjelp til å rette opp i mangler.
Nettsiden vår skal være en inngang for innbyggerne for å finne fritidsaktiviteter. Vi har vært opptatt av at aktivitetene skal være tilgjengelige for så mange som mulig, og at det skal være mulig å finne aktiviteter tilpasset ulike funksjonsnivå. Det er derfor viktig for oss at siden også er god med tanke på universell utforming.
Vi er avhengige av privat leverandør av siden for å få til dette.