Tilgjengelighetserklæring for SPK.no

 • SPK.no
 • STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT, organisasjonsnummer 982 583 462
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på SPK.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

På innloggede sider mangler noen av feltene korrekt kodede hjelpetekster og beskrivende tekster. Dette gjelder søknadskjemaet for boliglån. Vi jobber med å løse feilene.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Innloggede sider på nettstedet vårt har kun én måte å navigere på, mens kravet er minst to alternative måter. Vi jobber derfor med ny menydesign som møter kravet. 

Innhold som bryter kravet

I vårt lånesøknadsskjema finnes det tilfeller der overskriftsstrukturen går direkte fra H1 til H3 eller H4. Dette kan skape utfordringer for brukere med skjermleser. Nytt lånesøknadssystem, som møter kravene til universell utforming, er under utvikling.

Innhold som bryter kravet

Vårt lånesøknadsskjema har enkelte feil (Aria label) i hjelpetekster, altså tekster som veileder i bruk av løsningen. Hjelpetekster som mangler eller er feilkodet kan bidra til en dårligere brukeropplevelse. Nytt lånesøknadssystem, som møter kravene til universell utforming, er under utvikling.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I lånesøknaden kan deler av skjemaet blir endret hvis man bytter boligtype under utfyllingen. Dette kan bety at brukerne i noen tilfeller må legge inn tekst i flere felt en gang til. Nytt lånesøknadssystem, som møter kravene til universell utforming, er under utvikling.

Innhold som bryter kravet

Hjelpetekster og feilmeldinger er ikke kodet riktig i lånesøknadsskjemaet. Nytt lånesøknadssystem, som møter kravene til universell utforming, er under utvikling.

Innhold som bryter kravet

Lånesøknaden har mangler ved hjelpetekster, noe som kan bidra til en dårligere brukeropplevelse. Nytt lånesøknadssystem, som møter kravene til universell utforming, er under utvikling.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Klart språk er viktig for oss i SPK. Enkel og forståelig informasjon gjør de digitale tjenestene våre tilgjengelige og lettere å bruke. Vi har jobbet med å forenkle strukturen på nettsidene. Vi har forenklet og forkortet tekster og innhold, og vi har redusert antall nettsider for å forenkle navigasjon og søk. Det skal være lett å finne frem og forstå informasjonen på spk.no.

Vi jobber tett sammen med brukerne. Innsikt fra brukertesting er en viktig del av arbeidet vårt med å utvikle applikasjoner og digitale tjenester. Tilbakemeldinger fra brukerne sier at de nye løsningene på spk.no er brukervennlige.

Universell utforming – inkludert klart språk – er en del av prosessen med å utvikle og forbedre tjenestene våre. Vi jobber i tillegg med et nytt designsystem, som har universelt utformet kodebibliotek og modeller til bruk i utviklingsoppgaver.