Tilgjengelighetserklæring for Nord-Aurdal kulturskole

 • Nord-Aurdal kulturskole
 • NORD-AURDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 908
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD-AURDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nord-Aurdal kulturskole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler alternativ-tekst

Innhold som bryter kravet

Inndatafelt er kodet med "type"-identifikatorer i stedet for autocomplete-attributt

Innhold som bryter kravet

Farge er eneste visuelle virkemiddel for å formidle lenker. 

Innhold som bryter kravet

For liten kontrast i noen menyelementer (valgt menyelement samt sidevelger nederst)

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst uten tekstalternativ

Innhold som bryter kravet

Kontrast på navigeringsmenyen fra aktiv side til mouseover (grønn) er 1.4. Skal være 3:1

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Fokusrekkefølge hopper over søkefelt

Innhold som bryter kravet

Formålet er for så vidt kommunisert i tekst, men selve lenka er kun definert som "HER".

Innhold som bryter kravet

Mangler synlig fokus på mange elementer. På de elementene det vises, er ikke markeringen tilstrekkelig for å fange oppmerksomheten til brukeren

Innhold som bryter kravet

Flere tilfeller av engelske uttrykk for knapper i koden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjemafelt er på engelsk, og er ikke definert som avvikende språk i koden.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding er inkonsekvent, er ikke kodet som tekst, markerer ikke feltet på tilfredsstillende måte.

Innhold som bryter kravet

Ledetekster og inndata-felt er ikke kodet sammen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har element med samme ID (seardchsubmit), samme attributt (searchform) og samme ARIA attributt (S)

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder ikke kodet med ARIA-rolle


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden venter på å bli bygget på nytt. Siden er bygget med gammelt system, så det er i mange tilfeller ikke mulig å innfri kravene.