Tilgjengelighetserklæring for Skolens nettsider (UDE)

 • Skolens nettsider (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skolens nettsider (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere bilder som mangler alt-attributt og dermed alternativ tekst. Det finnes også bilder som har feil alternativ tekst (for eksempel filnavn.jpg).

Innhold som bryter kravet

Det finnes video på siden som mangler tekst alternativ. Brukere som ikke hører lyden i opptakene, eller ser innholdet i videoen, får ikke med seg informasjonen. 

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme video på sider som mangler tekstalternativ. Brukere som ikke hører lyden i opptakene, eller ser innholdet i videoen, får ikke med seg informasjonen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere tilfeller der tekst ligner en overskrift, men der koden er feil. Dette gjør at blinde som bruker skjermleser ikke informeres om alle overskriftene som finnes, og det blir derfor vanskeligere for de å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder/skjermdumper av tabeller som burde vært laget med kode, slik at de kan oppfattes av flere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Innhold som er innebygget fra YouTube og Vimeo kan mangle title-attributt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke Osloskolene sine nettsider. Vårt mål er nettsidene er tilgjengelige for alle.

Osloskolen skal:
• opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
• tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller kravene i WCAG 2.1
• inkludere universell utforming i valg av tredjepartssystem og
oppgraderinger av eksisterende system
• følge likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no)
• følge forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no)

Osloskolen følger disse tilgjengelighetsprinsippene:
• vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil
• alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur
• du kan forstørre teksten i nettleseren din
• vi skal oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker
• nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med
skjermlesere
• innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge
• alle bilder skal beskrives med alternativ tekst
• språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre
brukere
• alle våre videoer med lyd skal ha tilhørende teksting og/eller
beskrivende tekst.

Kjente avvik på innhold
• Nettsidene til Osloskolen har noen kjente avvik på innhold i artiklene.
Vi vil etterstrebe at nytt innhold oppfyller kravene, og har som mål å
rette opp gamle feil.

Er det noe du ikke klarer å lese på osloskolen.no?
• Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å
forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av
innhold? Kontakt oss for å melde feil eller for å få tilsendt innhold i et
annet format.