Tilgjengelighetserklæring for sykehusapoteket.no

  • Sykehusapoteket.no
  • SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF, organisasjonsnummer 983 974 805

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Sykehusapoteket.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Her er det uregelmessigheter igjennom sidene, noen sider følger kravene og andre ikke. Dette vil blir rettet når vi går over i ny nettløsning i Mai 2023

Innhold som bryter kravet i regelverket

Eksempel på innhold som bryter kravet er tittel på tabellene. Her er det uregelmessigheter igjennom sidene, noen sider følger kravene og andre ikke. Dette vil blir rettet når vi går over i ny nettløsning i Mai 2023

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. Dette vil blir rettet når vi går over i ny nettløsning i Mai 2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming har ikke vært høyt prioritert og vi ser at de sidene der vi ikke oppfyller kravene er gjerne feil fra gammelt av og kravene er uregelmessig fulgt på enkelte sider på nettstedet. Vårt foretak får ny nettløsning i løpet av Mai 2023 og her blir arbeidet med universell utforming lagt mye vekt på. Og samarbeidet mellom foretaket og leverandør av den nye løsningen jobber godt sammen for å forsikre oss om at den nye nettsiden skal følge disse kravene.