Tilgjengelighetserklæring for Sykehusapoteket.no

 • Sykehusapoteket.no
 • SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF, organisasjonsnummer 983 974 805
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Sykehusapoteket.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer er ikke kodet slik det ser ut som. Eksempel på dette er pagineringskomponenten eller menyen øverst på alle sider, som er kodet som en menyknapp og ikke en sammentrukket knapp. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På noen av sidetypene våre, så er det ikke mulig å tabbe på filterkompontent. Det betyr at ikke all funksjonalitet kan brukes kun ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Innholdet presenteres i en logisk rekkefølge, men ved ekspandering av utlistingskort så markeres det fjerde kortet. Det får konsekvenser for personer som har nedsatt motorikk, lese- og skrivevansker, nedsatt syn, blinde eller som bruker skjermforstørrer.

Innhold som bryter kravet

Det finnes overskriftsstiler som er kodet med feil størrelse. Det finnes også overskrifter som ikke er kodet som overskrifter, slik de burde vært. I tillegg mangler vi noe ledetekst over søkefelt. Får konsekvenser for personer som er blinde, har nedsatt syn eller kognisjon eller motorikk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes sider med kodefeil. Blant annet feil med overskriftsstiler og paginering. Får konsekvenser for blinde eller nedsatt syn eller personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet

Det finnes komponenter i koden som har feil navn og rolle. Blant annet på pagineringsfunksjonen. Får konsekvenser for blinde eller nedsatt syn eller personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet bruker CMS'ets egen teknisk feilmeldingsside, som vises om løsningen går ned. Denne meldingen har vi ikke klart å fremprovosere, så det er usikkert om en slik kontekstendring gir statusbeskjed til brukeren. Får konsekvenser for personer som er blinde, har nedsatt syn eller kognisjon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sykehusapoteket.no er en del av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP).

Mer informasjon om FNSP:
https://www.fnsp.no

I FNSP deler vi felles strategier og policyer for nettarbeidet.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den tekniske løsningen og det redaksjonelle innholdet.

I 2023 byttet FNSP publiseringsløsning fra SharePoint til Optimizely, og våren 2023 ble sykehusapoteket.no flyttet til den nye løsningen. Grunnversjonen har fortsatt noen mangler, men mye skal løses i første kvartal 2024.

FNSP
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten.