Tilgjengelighetserklæring for stjordalmuseum.no

 • stjordalmuseum.no
 • MUSEENE ARVEN AS, organisasjonsnummer 956 298 660
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MUSEENE ARVEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på stjordalmuseum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler alternativ beskrivelse

Innhold som bryter kravet

Skjema har ikke autocomplete.

Innhold som bryter kravet
 • Gult (#e59100) på hvitt har ikke nok kontrast (i toppen av siden + nederst i footer + Hæsjgata)
 • Grått (#c0c0c0) på hvitt har ikke nok kontrast (f.eks på tidspunkt i sidemeny for kalender)
 • Søkefelt i topp har for dårlig kontrast
 • Søkeside har tittel som ligger over bakgrunnsbilde og er svært utydelig/har dårlig kontrast.
Innhold som bryter kravet
 • Det er en god del bilder av tekst på både sider og nyhetsinnlegg. F.eks instruksjoner med mye tekst, program og kart. Det ligger heller ingen alternativ beskrivelse knyttet til disse, så mye informasjon kan gå tapt hvis man ikke kan se bildet.
 • Overskriften for bunnområdet er et bilde av tekst satt som bakgrunnsbilde.
Innhold som bryter kravet

Symboler for telefon og e-post i bunnlinjen har mindre enn 3:1 i kontrast mot gult.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Man kan navigere deler av siden med tastatur, men ikke alt. F.eks bildegalleri i toppen på alle «hovedsidene» blir hoppet over.

Innhold som bryter kravet

Man kan hoppe til navigering, men ikke innhold.

Innhold som bryter kravet

Noen sider mangler titler for å beskrive hvilken side man er på. F.eks Hæsjgata

Innhold som bryter kravet

Fokus hopper til søk før engelsk/Facebook (i menyen)

Innhold som bryter kravet

Noen lenker er lagt ut som de er i stedet for å ha en beskrivende lenketekst.

Innhold som bryter kravet
 • H1 ligger over menyen, noe som er hverken logisk eller korrekt bruk.
 • Feil overskriftsnivå flere plasser på nettstedet (hopper over noen nivå).
 • H1 blir brukt flere ganger på en side.
 • Tekst som burde ha vørt overskrift er satt som fet tekst i stedet.
Innhold som bryter kravet

Fokus er der, men veldig utydelig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Engelsk side har norsk språk i koden.
 • Kommentarfelt har engelsk tekst som omhandler JetPack.
Innhold som bryter kravet
 • Ikke noen beskjed om at stjerne(*) betyr obligatoriske felt. 
 • Kommentarboks under innlegg har ingen indikasjon hva som er obligatoriske felt før man klikker «send».

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
Innhold som bryter kravet

Feilmelding i skjema er ikke markert som «status»


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .