Tilgjengelighetserklæring for meddommerutvalg.no

 • meddommerutvalg.no
 • DOMSTOLADMINISTRASJONEN, organisasjonsnummer 926 721 720
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DOMSTOLADMINISTRASJONEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på meddommerutvalg.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nedtrekksmeny og valgboks er ikke kodet slik det ser ut. 

Tilgjengelige alternativ

Vises for skjermleser. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Løsningen har ikke en hopp til hovedinnholdslenke som kommer til syne ved tastatusnavigasjon. Dette ville gjort det mulig for brukere som bruker tastaturet til å navigere å hoppe over header og meny

Tilgjengelige alternativ

Kan trykke med musepekeren

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk i koden tilsier engelsk. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte komponenter mangler navn


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norges domstoler har flere tjenester som retter seg mot eksterne brukere og er underlagt krav om universell utforming(UU). Dette inkluderer blant annet nettsteder for alle alminnelige domstoler og jordskifterettene, webløsninger for meddommere og selvprosederende, og andre løsninger vi tilbyr ut mot innbyggerne i Norge.

Hele befolkningen kan ha behov for å komme i kontakt med domstolene en eller flere ganger i løpet av livet. Derfor prioriterer vi god brukeropplevelse høyt, og vi har stort fokus på å bygge tjenester som kan benyttes av brukere på tvers av funksjonsnivå og teknologisk kompetanse.

Universell utforming og klarspråk er en integrert del av utviklingsprosessen for våre tjenester, og vi arbeider med nye retningslinjer for jevnlig revisjon av våre løsninger. Utover dette har vi rutiner som skal sørge for at følger kravene om UU:
- UU er en del av våre design- og utviklingsprosesser, og skal tenkes på tidlig, f.eks i utforming av komponenter til designsystemet.
- Vi jobber brukersentrert, og involverer brukeren i alle faser av utviklingsprosessen.
- Vi følger prinsipper for klart språk.
- Alle løsninger testes opp mot UU-kravene før de godkjennes.