Tilgjengelighetserklæring for patentstyret.no

 • patentstyret.no
 • PATENTSTYRET, organisasjonsnummer 971 526 157
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PATENTSTYRET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på patentstyret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som ikke gir tekstalternativ for innhold som ikke er tekst. Dette skyldes prioriteringer da siden ble opprettet/løsningen ble utviklet. Det betyr at brukere ikke får tekstbeskrivelse av en del bilder/grafikk på siden eller i PDF-er. Vi jobber med å rette dette..

Innhold som bryter kravet

Vi har en del forhåndsinnspilt video med lyd uten teksting (opptak av kurs). Dette skyldes prioriteringer da innholdet ble opprettet. Det betyr at bruker ikke har mulighet til å se teksting av video. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som ikke er kodet som det ser ut som (i PDF-er). Dette skyldes prioriteringer da PDF-skjema ble utviklet. Det betyr at bruker ikke alltid får presentert innhold tilpasset behovene sine. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har skjemaer på siden som ikke er kodet med inndataformål. Dette gjelder tredjepartsverktøy. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet/manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at det kan være vanskeligere for brukeren å fylle ut skjemaene det er snakk om. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette..

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold i PDF-er som bygger utelukkende på farge. Dette skyldes prioriteringer da PDF-ene ble utviklet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter lenker i PDF-ene. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold i PDF-er som forsvinner ved zooming til 400 prosent. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at bruker må rulle horisontalt og opp/ned for å se all informasjon. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden i PDF-er som har for svakt kontrastforhold. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter skjemafelt. Vi jobber med å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noe innhold på siden som ikke kan navigeres til/brukes ved hjelp av tastatur. Dette gjelder bl.a. tredjepartsverktøy/-skjemaer. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr brukere som navigerer med tastatur ikke får tilgang på enkelte lenker og knapper. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som fører til tastaturfeller. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukere som navigerer med tastatur kan ha vanskeligheter med å bruke hele siden. Vi jobber sammen med leverandøren vår for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold i PDF-er som ikke har nyttige og tydelige sidetitler/fanetitler. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at brukeren ikke får en god beskrivelse av innholdet. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold i PDF-er som ikke blir presentert i logisk rekkefølge. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at brukeren kan oppleve en annen rekkefølge på tastaturnavigasjon enn visuell leserekkefølge. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold i PDF-er som ikke får synlig fokus når du navigerer med tastatur. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at bruker ikke kan betjene alle felt med tastatur. Vi jobber med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket i PDF på siden er ikke angitt i koden. Dette skyldes prioriteringer da PDF-en ble opprettet. Det betyr at skjermleser ikke oppfatter hvilket språk PDF-en er på. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som gjør at endringer i et skjemafelt gir kontekstendringer. Dette gjelder tredjepartsverktøy/-skjemaer. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at det kan være vanskelig å bruke skjemaer på riktig måte. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden og i PDF-er som gjør at det er vanskelig å oppdage feil utfylling av skjemaer. Dette gjelder tredjepartsverktøy/-skjemaer og skjemaer i PDF. Dette skyldes andre krav til universell utforming da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker ikke får vite hvor feilen har oppstått/tekstbeskrivelse av feilen. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som gjør at brukeren ikke får forståelige forslag for å rette feil ved utfylling av skjema. Dette gjelder tredjepartsverktøy/-skjemaer. Dette skyldes andre krav til universell utforming da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker ikke får vite hvor feilen har oppstått/hva feilen gjelder. Vi jobber sammen med leverandørene våre for å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som inneholder kodefeil. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukerne muligens ikke får innholdet presentert på riktig måte. Vi har kontaktet leverandøren/utvikler for å få rettet dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .