Tilgjengelighetserklæring for ehelse.no

 • ehelse.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ehelse.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har grafer, bilder og annen grafikk som er uten tekstalternativer. Dette er blant annet fordi det er noen tilfeller der CMS-et ikke tillater å legge til tekstalternativ og tilfeller der en redaktør ikke har tatt det med.

Dette vil føre til at blinde og svaksynte ikke får med seg hva som vises i enkelte bilder og grafer.

Leverandørene av nettside og CMS jobber med å muliggjøre tekstalternativer og redaksjonen jobber med rettelser ut fra en liste over tilfeller på nettsiden der tekstalternativer mangler.

Innhold som bryter kravet

På forsidenE-helsetrender og flere andre sider, finnes det komponenter der tekst er plassert over bilder og kontrasten ikke er tilstrekkelig mellom tekst og bakgrunn. Vi jobber med å erstatte disse med andre komponenter.

Dette kan føre til at blant annet svaksynte, fargeblinde og brukere i scenarioer der noe kommer til hinder for fargesynet, kan ha begrensninger i tilgang på enkelt informasjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen bilder i seksjonen for Normen-dokumenter, som viser flyt-diagrammer som kunne hatt tekstalternativer. Redaksjonen jobber med å erstatte disse.

I artikkelen E-helse i tall, finnes det også bilder som er diagrammer fordi det ikke er mulig å lage universielt utformede diagrammer i CMS-et.

Synshemmede får ikke tilgang til informasjonen i disse diagrammene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet for abonnering på nyhetsbrev, mangler en universielt utformet identifikasjon av hvor det oppstår feil på grunn av manglende funksjonalitet.

Dette kan føre til at blant annet blinde, svaksynte of fargeblinde ikke får vite hvor i skjemaet det har oppstått en feil.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet for abonnering på nyhetsbrev, mangler god beskrivelse på hva som er feil dersom man ikke får levert skjemaet, på grunn av manglende funksjonalitet.

Dette kan føre til alle brukere kan ha utfordringer med å få levert skjemaet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .