Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Word (UDE)

  • Microsoft Word (UDE)
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Word (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Hjelpeteknologi som skjermlesere vil kanskje ikke varsle kundene når brukergrensesnittet for gjenoppta lesing har dukket opp. Når du åpner et dokument som har et bokmerke for CV-lesing, kan du utforske appen via F6-sløyfen eller elementnavigering for å få tilgang til gjenoppta lesing.
- Andre Word-visninger kan oppleve noen begrensninger når du arbeider med hjelpeteknologi sammenlignet med utskriftslayoutvisning (f.eks. oppslukende zoom i lesemodus). For den beste opplevelsen når du arbeider med skjermlesere og annen hjelpeteknologi, anbefales standardvisning av utskriftslayout.
– Noen hjelpeteknologier, for eksempel skjermlesere, kan støtte kolonner, mens andre hjelpeteknologier, inkludert Windows Narrator, kanskje ikke gir slik støtte.
– Noen hjelpeteknologier, for eksempel skjermlesere, kan støtte eldre skjemakontroller, mens andre hjelpeteknologier, inkludert Windows Forteller, kanskje ikke gir slik støtte.
- Navigering med lenke (f.eks. Caps Lock+ L ved bruk av Forteller) kan hoppe over koblede former eller tekstbokser. All annen koblingsinteraksjon med disse objektene fungerer som forventet.
– Noen hjelpeteknologier, for eksempel skjermlesere, kan støtte kryssreferanser og bokmerker, mens andre hjelpeteknologier, inkludert Windows Narrator, kanskje ikke gir slik støtte. I slike tilfeller kan kryssreferanser følges av ctrl + klikk (ctrl + numpad 5 hvis du bruker musetaster).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når et dokument er merket som ikke redigerbart (for eksempel skrivebeskyttet, beskyttet), kan ikke brukere få tilgang til tekst i tekstbokser. Brukere kan kanskje omgå dette problemet ved å gjøre dokumentet redigerbart.
- Gule justeringshåndtak for former er ikke tilgjengelig med tastatur.
- Blekkskriving krever inndata med penn, berøring eller mus. Det er ikke tastatur tilgjengelig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .