Tilgjengelighetserklæring for Sykehuset Østfold

 • Sykehuset Østfold
 • SYKEHUSET ØSTFOLD HF, organisasjonsnummer 983 971 768

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSET ØSTFOLD HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Sykehuset Østfold slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan forekomme bilder uten alt-tekst. Brukere som ikke kan se bilder vil da ikke kunne forstå hva bildet viser. Dette dreier seg i stor grad om bilder i nyhetssaker.

Vi jobber med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er videoer på vårt nettsted hvor innholdet og tale ikke er beskrevet eller at det er forklart det som skjer i videoen med tekst på nettsiden. Dette gjelder både videoer som er lenket ut av vårt nettsted til f.eks. YouTube og videoer som er lenket opp på våre nettsider via en embed-kode. Vi vil jobbe for å oppfylle kravet og sørge for at nye videoer som publiseres har en god beskrivelse av innhold og hva som blir sagt.

Vi lenker også ut til egne podkastepisoder på andre plattformer, og disse episodene har ikke tekstalternativer. Vi vil bestrebe å få tekstalternativ på plass for fremtidige podkastepisoder. Vi har ingen rene lydkilder liggende på sidene våre utenom videoer. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er videoer på vårt nettsted som ikke er tekstet. Dette gjelder både videoer som er lenket ut av vårt nettsted til f.eks. YouTube og videoer som er lenket opp på våre nettsider via en embed-kode. Vi vil jobbe for å oppfylle kravet og sørge for at nye videoer som publiseres har tekst. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravene i pdf-er, presentasjoner og dokumenter på nettstedet. Vi vil bestrebe oss på å gjøre nye dokumenter utformet slik at de oppfyller kravene.

Enkelte tabeller på vårt nettsted kan mangle tittel.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har på noen av sidene våre bilder og diagrammer som inneholder tekst. Dette medfører at ikke alle brukere av nettsiden vår får med seg hva som står av informasjon i bildet eller diagrammet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle sider skal være uten store kodefeil. Her får vi Sharepoint-feil som vi ikke får fikset før vi bytter til Optimizely neste år. Eksempel på kommentarer dere kan bruke på uustatus: Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sykehuset Østfold vil arbeide med å tilfredsstille kravene til universell utforming på de punktene vi har avvik. Det gjelder teksting av video og podkast samt universelle krav til dokumenter.