Tilgjengelighetserklæring for stolav.no

 • stolav.no
 • ST. OLAVS HOSPITAL HF, organisasjonsnummer 883 974 832

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ST. OLAVS HOSPITAL HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på stolav.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen bilder kan det mangle alternativ bildetekst.

Dette gjelder i hovedsak på opplastede dokumenter (f.eks. PDF-filer). Alt nytt innhold blir merket korrekt, men noe av det eldre innholdet kan være mangelfullt merket.

Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

EQS Public og laboratoriehåndbøker ligger på underdomenet data.stolav.no. Det er tilsvarende mangler på disse systemene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen videoer og noen podkaster har innhold som ikke er tekstet tilstrekkelig:

 • Videoer: Brukere som er synshemmet kan ikke oppfatte alt som skjer. Og brukere som er hørselshemmet kan ikke oppfatte alle lyder og alt som blir sagt.
 • Podkaster: Brukere som er hørselshemmet kan ikke oppfatte alle lyder og alt som blir sagt.

Vi jobber med å lage manglende tekster. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen videoer og noen podkaster har innhold som ikke er tekstet tilstrekkelig:

 • Videoer: Brukere som er synshemmet kan ikke oppfatte alt som skjer. Og brukere som er hørselshemmet kan ikke oppfatte alle lyder og alt som blir sagt.
 • Podkaster: Brukere som er hørselshemmet kan ikke oppfatte alle lyder og alt som blir sagt.

Vi jobber med å lage manglende tekster.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen tabeller kan det mangle titler.

Alt nytt innhold blir merket korrekt, men noe av det eldre innholdet kan være mangelfullt merket.

Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

EQS Public og laboratoriehåndbøker ligger på underdomenet data.stolav.no. Det er tilsvarende mangler på disse systemene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vanlige nettsider tilfredstiller kravene til kontrast.

Vi har en del PDF-dokumenter i EQS Public, på underdomene data.stolav.no, som ikke tilfredstiller kravene til kontrast. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold kan være presentert som bilder av tekst i steden for ren tekst.

Dette gjelder i hovedsak på opplastede dokumenter (f.eks. PDF-filer). Alt nytt innhold blir merket korrekt, men noe av det eldre innholdet kan være mangelfullt merket.

Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

EQS Public og laboratoriehåndbøker ligger på underdomenet data.stolav.no. Det er tilsvarende mangler på disse systemene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Den norske versjonen av stolav.no er merket som norsk bokmål. En engelsk versjon ligger på stolav.no/en. På den norske versjonen kan noen sider ha innehold på et annet språk. Dete innholdet kan mangle korrekt språkkode.

Brukere som benytter brukaragenter og hjelpemiddelteknologi kan oppleve at noe innhold ikke blir presenterert i samsvar med språkreglane for det aktuelle språket. 

Årsaken til manglene er at publiseringssystemet vårt  ikke tillater / gjør det vanskelig for webredaktørene å merke innholdet korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Publiseringsplattformen (Sharepoint 2019) har en kjent feil som ikke kan rettes av våre utviklere. Feilen beskrives slik:

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 

Feilen blir synlig i valideringsverktøy, men gir vanligvis ikke problemer for brukerne.

Feilen blir løst når vi får ny publiseringsløsning høsten 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Stolav.no er en del av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Mer informasjon om FNSP:
https://spesialisthelsetjenesten.no/felles-nettlosning-for-spesialisthe…

I FNSP deler vi felles strategier og policyer for nettarbeidet:
https://fellesinnhold.hn.nhn.no/verktoy-og-felles-kommunikasjon.
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den tekniske løsningen og det redaksjonelle innholdet.

Mer informasjon om stolav.no: https://stolav.no/om-nettstedet

I løpet av 2023 bytter FNSP publiseringsløsning, og høsten 2023 blir stolav.no flyttet til ny løsning. Det vil styrke arbeidet med universell utforming. Les mer om dette prosjektet her: https://fellesinnhold.hn.nhn.no/blogg/