Tilgjengelighetserklæring for fritid123.no

 • fritid123.no
 • MODUM KOMMUNE, organisasjonsnummer 970 491 589

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MODUM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fritid123.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler alt-tekster + bildebeskrivelser på stort sett hele nettsiden. Noen få bilder har alt. Tekster, men det er veldig få. Faste sider rettes innen 1. juni 2023 og aktivitetsinnlegg rettes fortløpende slik t innen 1. februar 2022 er alt universelt utformet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rettes innen juni 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

WCAG 2.0 er ikke fullt aktivert på 123fritid.no, det er noen linkfeil og bilde-alttekster som ikke er tilstede (ref punkt over). Rettes innen juni 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke aktivert. Rettes innen 1. juni 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Må gjennomgå alle for å skjekke. Faste sider rettes innen 1. juni 2023 og aktivitetsinnlegg rettes fortløpende slik t innen 1. februar 2022 er alt universelt utformet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Rettes innen 1. juni 2023

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi må sjekke dette nærmere. Kobler på ekstern hjelp.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Må sjekkes gjennom. Innholdprodusenter kurses. Faste sider rettes innen 1. juni 2023. Aktiviteter rettes fortløpende slik at alle innfrir kravene innen 1. februar 2024.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Må sjekkes gjennom. Innholdprodusenter kurses. Faste sider rettes innen 1. juni 2023. Aktiviteter rettes fortløpende slik at alle innfrir kravene innen 1. februar 2024.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedkart frontend må aktiveres. Løses innen juni 2023.

Tilgjengelige alternativ

Flere måter å navigere på.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Må sjekkes gjennom. Innholdprodusenter kurses. Faste sider rettes innen 1. juni 2023. Aktiviteter rettes fortløpende slik at alle innfrir kravene innen 1. februar 2024.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Må undersøkes nærmere. Kobler på ekstern hjelp.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Må undersøker nærmere. Kobler på ekstern hjelp.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi bruker google translate for å oversette innholdet til flere språk. Nettsiden er dynamisk og innhold endres ofte. Det er derfor ikke relistisk med en annen type oversetting. Vi vurderer derfor at flere får tilgang til innholdet med en automatisk oversettelse enn uten, og at dette er et bedre alternativ enn å ikke ha denne nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette må sjekkes nærmere. Rettes evt ila juni 2023.

Tilgjengelige alternativ

Skjema har forklaring

Innhold som bryter kravet i regelverket

Må sjekkes nærmere. Avklares innen juni 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sjekkes nærmere. Avklares innen juni 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Finnes noen feil. Undersøker nærmere med ekstern hjelp. Avklares innen juni 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

1. Kursing av alle innholdsprodusenter.
2. Gjennomgang av alle statiske sider innen juni 2023, samt feil i kode.
3. Gjennomgang av sider/innlegg som er dynamiske (oppdateres årlig av frivilige lag og foreninger). Disse gjennomgås og publiseres av våre innholdsprodusenter fortløpende. Innen 1. februar 2024 vil derfor alle disse innleggende innfri gjeldende krav ifht UU.