Tilgjengelighetserklæring for sametinget.no

 • sametinget.no
 • SAMEDIGGI / SAMETINGET, organisasjonsnummer 974 760 347
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SAMEDIGGI / SAMETINGET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sametinget.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettsidene som mangler alternativ tekst. Blinde og svaksynte brukere vil gå glipp av informasjon i bildene. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det finnes filmer på nettsidene som mangler teksting. Døve og tunghørte brukere vil gå glipp av informasjonen i filmene. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

De fleste videoene er videoer fra plenumsmøter, som er flere timer lange, noe som er for ressurskrevende å tekste. 

Innhold som bryter kravet

Det er tilfeller av bilder av tekst på Sametinget sine nettsider. Svaksynte og blinde brukere kan gå glipp av informasjonen i bildene. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort et funn der brukeren må scrolle for å se informasjonen i tabeller ved zoom 400%. Dette problemet kan gjøre det vanskelig for svaksynte personer å lese tabellen. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er elementer på nettsiden som har for svak kontrast. Svaksynte og fargeblinde personer kan få problemer med å oppfatte innhold. Det jobbes med å utbedre dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har tilfeller der lenketeksten sitt mål og funksjon ikke kommer tydelig frem i lenketeksten. Skjermleserbrukere lister opp og leser lenkene alene og de vil da ha problemer med å forstå lenkemålet. Vi jobber med å utbedre lenketekster. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .