Tilgjengelighetserklæring for namsskogan.kommune.no

 • namsskogan.kommune.no
 • NAMSSKOGAN KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 982 212
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NAMSSKOGAN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på namsskogan.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen av bildene på nettsiden mangler alternativ tekst. Vi har for dårlige rutiner på arbeidet med bilder og alternativ tekst. Vi skal utarbeide nye rutiner i løpet av 2023.

Når ikke alle bilder og illustrasjoner har alternativ tekst vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Tilgjengelige alternativ

Man kan ta kontakt med kommunen for å få svar på det man lurer på, hvis man ikke finner all informasjon på hjemmesiden.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer på nettsiden som ikke er tekstet. Årsaken til dette er manglende kompetanse og ressurser. Vi arbeider med å få tekstet alle videoer i 2023.

Når ikke alle videoer er tekstet vil vi ikke kunne formidle samme informasjon til alle våre brukere.

Innhold som bryter kravet

Flere tabeller i dokumenter på nettsiden mangler overskriftsrader og er omfattende. Dette gjør det vanskelig å få opplest innhold på en forståelig måte. Vi arbeider med å få lagt alt innhold fra dokumenter i en dokumentleser slik at innholdet skal kunne leses av alle. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen av lenketekstene på siden har ikke en god nok beskrivende lenketekst. Det kan derfor bli vanskelig for enkelte brukere å forstå hvor lenken fører.

Vi arbeider med å lage nye lenketekster der det er behov for dette. 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Valg i veiviseren mangler fokusmarkering. 

 • Dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon. 

Vår leverandør skal løse disse svakhetene i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .