Tilgjengelighetserklæring for Kurs: Innsyn – eit e-læringsmagasin om offentleglova

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kurs: Innsyn – eit e-læringsmagasin om offentleglova slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller stort sett dette kravet, men vi har noen avvik. Dette gjelder videoer som mangler en synlig tekstlig beskrivelse. Dette fører til at brukere som er avhengig av skjermlesere ikke får en beskrivelse på hva videoen handler om før de starter den.

Vi arbeider med å utarbeide gode retningslinjer for å rette opp i dette.
hvordan skal vi jobbe med å løse dette:

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller ikke kravet på grunn av at informasjon og relasjoner ikke alltid formidles programmatisk i koden. 

Dette gjelder:

 • Lister som ikke formidles som lister til opplesende hjelpemidler
 • Tekst som fungerer som overskrifter, blir ikke formidlet som overskrifter
 • Hovednavigasjonen er ikke uthevet

Disse avvikene skaper størst utfordringer for brukere som ikke ser og som bruker skjermleser, og fører til at det kan være vanskelig å forstå hvordan strukturen og innholdet ser ut i enkelte deler av kurset. 

Innhold som bryter kravet

Instruksjonen med teksten "velg nytt tema i menyen til høyre" kan være vanskelig for brukere som ikke ser. I og med at det finnes to navigasjonselementer i grensesnittet er dette ekstra utfordrende. 
Dette vil ramme blinde eller synshemmede med skjermelser.

Innhold som bryter kravet

Videoer som spilles av automatisk, kan ikke stoppes kun ved å bruke tastatur. Dette er på grunn av at avspillingsknappen ikke er mulig å nå i videospilleren. 
Dette fører til store utfordringer for brukere som navigerer med tastatur og kan forstyrre opplesingen ved bruk av skjermleser. 

 

Innhold som bryter kravet

Det forekommer flere tekstelemeter som strekker seg ut over bilder ved enten tekstforstørring eller skalering av nettleservinduet. Kontrasten på tekstelementet og bildet har dermed ikke god nok kontrast. Dette fører til at brukere som er svaksynte eller fargeblinde får problemer med å lese teksten.
 

Innhold som bryter kravet

Ved å forstørre nettleseren til 200% finner vi enkelte tekstelementer som hopper ut av sin posisjon og overstyrer andre tekstelementer. Dette vil påvirke synssvake og synshemmede som må forstørre nettleseren for å lese tekst. 

Ulempen oppstår grunnet til at nettsiden ikke er responsiv. For å løse i dette avviket er målet å få fikset en løsning som er responsivt hvor tekstelementer ikke flyter over hverandre. 
 

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller ikke kravet om dynamisk tilpasning. På mindre skjerm, som for eksempel nettbrett eller mobil, eller kun ved å gjøre nettleservinduet mindre, vil enkelte tekst flyte over hverandre og bli vanskelig å lese. Dette påvirker alle brukere i større eller mindre grad. 

Avviket forekommer i videospilleren på nettbrett eller på mobil, hvor det ikke er tilstrekkelig kontrast. Pause/spill knappen som ligger i videospilleren har ikke tilstrekkelig kontraster mot bakgrunnen i videoen. Dette gjør knappen vanskelig å se for brukere med nedsatt fargesyn eller synshemmede brukere. 

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på 3:1 på alle knapper, lenker og ikoner. Slik at det skal være enkelt å bruke kurset for de som er fargeblinde eller fargesvake.

Hvordan skal vi jobbe med å løse dette:

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller ikke kravet om kontrast for ikke-tekstlig innhold. Dette er på grunn av at avspillingsknappen i videospillere ikke har tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnsfarge. 

For brukere med nedsatt syn, eller fargeseende, vil det være ekstra utfordrende å finne knappen for å kunne stoppe/pause videoen. Det kan også bli utfordrende dersom du skal se videoene ute i dagslys.

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller ikke kravet om tekstavstand. Her er det forekomster av tekst som blir uleselig dersom en bruker endrer innstillinger for avstand mellom tegn, ord, rader og avsnitt. Dette fører til at enkelte tekster  i kurset flyter over hverandre og blir uleselig. Dette skaper utfordringer for brukere som har stor fordel av å kunne lese med ekstra mellomrom.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller i hovedsak kravet, men det finnes avvik på et sted i kurset. Dette gjelder beskrivelsen på knappen for å starte kurset, som per nå har en annen beskrivelse enn handlingen den utfører. Beskrivelser sier at den går tilbake en side, når den egentlig starter kurset. Dette hindrer ikke brukere i å kunne fullføre kurset, men for en brukere som ikke ser, vil dette kunne være forvirrende. 

Innhold som bryter kravet

Den viseuelle fokusmarkøren mangler i dette kurset. Det er dermed mulig å bruke tastaturnavigeringen, men når fokusmarkøren ikke er visuelt synlig, blir det en umulig oppgave for tastatrbrukere å vite hvilket element fokusmarkøren ligger på. 

Hvordan skal vi forbedre dette:

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller ikke kravet på grunn av at språket på siden er programmatisk satt til engelsk, selv om kursets innhold er på norsk. Dette vil føre til at mange ord og uttrykk uttales feil for opplesende hjelpemidler, noe som kan bli ekstra krevende å tolke det som faktisk leses opp.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller ikke dette kravet fordi at ikke riktig kode er blitt brukt på enkelte klikkbare objekt. Dette avviket er noe som kan påvirke hvordan de håndteres av tastatur. Størst utfordringer er for alle kontroller i videospilleren, hvor brukere med tastatur og skjermleser kan støte på problemer med å få adkomst til alle kontroller.  

Hvorfor dette oppstår og hvordan skal vi jobbe med å løse dette:

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller ikke dette kravet fordi at statusmeldinger som formidles visuelt, ikke gjengis til brukere som ikke ser. Dette gjelder fremfor alt svaralternativ og gjør at det blir vanskelig for brukere som ikke ser, til å vite når svaret er riktig eller feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .