Tilgjengelighetserklæring for Weedensenteret.no

 • Weedensenteret.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Weedensenteret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke-tekstlig innhold på siden som mangler alt-tekst. Dette kan gjøre nettsiden utilgjengelig for personer som kan ha vansker med å oppfatte visuelt innhold.

Innhold som bryter kravet

Siden blir utilgjengelig dersom den vises i liggende stilling på mobil. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for personer med nedsatt syn eller håndfunksjon.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold blir utilgjengelig dersom man endrer størrelse til 200 % som kan medføre problemer eller gjøre siden utilgjengelig for svaksynte personer.

Innhold som bryter kravet

Siden blir utilgjengelig ved en forstørrelse på 400 %.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke-tekstlig innhold på siden som ikke har god nok kontrast, som kan gjøre siden utilgjengelig for svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å betjene alt innhold på siden med tastatur. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som skaper tastaturfeller. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for blinde, svaksynte og personer med nedsatt mototrikk.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som beveger seg i mer enn fem sekunder uten at man kan pause, stoppe eller skjule det. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe til hovedinnholdet. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn, motorikk og kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Innhold på siden er ikke presentert i en logisk rekkefølge ved bruk av tastaturnavigasjon. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn, motorikk og kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke enkelt kan nås med pekerinput som kan gjøre siden utilgjengelig for personer med nedsatt håndfunksjon, motorikk og kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som ikke er tilgjengelig for personer som bruker hjelpemiddelteknologi. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn og motorikk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er viktig for oss at weedensenteret.no skal kunne brukes av alle. Gi oss beskjed om du kommer over noe som ikke er tilgjengelig for deg. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen (e-post: postmottak@helsedir.no)