Tilgjengelighetserklæring for Forvaltningsdatabasen

 • Forvaltningsdatabasen
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Forvaltningsdatabasen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Inneholder grafer av data som kun er bilde. I tillegg er Sikt-logoen, som lenger til startsiden for Forvaltningsdatabasen, kun et bilde. Mangler alt. attributt.

Innhold som bryter kravet

Overskrifter er ikke konsekvent i kodingen. 

400%-zoom fører til at man må scrolle til siden.

Mobil-format fører til at man må scrolle til siden.


 

Innhold som bryter kravet

Autocomplete finnes ikke i søk. 

Innhold som bryter kravet

Grafene er avhengig av farge for å kunne leses.

Hyperkoblinger er kun merket med farge.

Innhold som bryter kravet

Teksten i brødsmulene har for lav kontrast.

Innhold som bryter kravet

Tekst på 200% gir feil på overskriften i menyen.


 

Innhold som bryter kravet

Må scrolle sidelengs for å navigere. Innholdet legger seg ikke nedover i siden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ikke en snarvei som lar brukeren gå rett til hovedinnholdet ved tastaturnavigasjon. Blir mye tabbing for å navigere gjennom siden.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe over blokker.

Innhold som bryter kravet

På sider med flere søkefelt, har søkefeltene samme label.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes henvisninger til litteratur ned engelsk tittel som er ikke kodet som engelsk.

Innhold som bryter kravet

Søk-knappen er ikke alltid den samme på tvers av siden. 

Innhold som bryter kravet

Feil er ikke markert tydelig. Kun vanlig tekst i kursiv eller fet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Menyen under meny-ikonet er ikke kodet riktig. Har en UL-liste under en span-kode. 

Innhold som bryter kravet

Meny mangler navn.

Nedtrekksmenyer har ikke navn.

Søkefelt har ikke navn.


 

Innhold som bryter kravet

Ikke role="alert" eller aria-live i koden til statusmeldinger.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Vi anbefaler front-end utviklerne våre til å ta et kurs som tilbys av DFØ læringsplattformen "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".
Vi har et fagnettverk med ca 25 utviklere, som møtes hver tredje uke for å gå igjennom testing, problemløsing, WCAG-krav, og andre temaer innen universell utforming.

Sikt har tilgjengelighetserklæringer i orden på de aller fleste sidene og tjenestene våre.
Her mangler denne fortsatt, men vi har en arbeidsplan for ferdigstilling ila mars måned.