Tilgjengelighetserklæring for meklingsnemnda.no

  • meklingsnemnda.no
  • KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR, organisasjonsnummer 999 205 437
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på meklingsnemnda.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Nettsiden består stort sett av tekst, som vises best i tradisjonelt stående format. Vi har ikke tabeller, figurer, videoer eller liknende. Det antas ikke at det er behov for å vise innholdet i liggende retning.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke mulighet til å la brukeren endre tekstavstanden selv. Siden vi er en liten virksomhet med under 8 ansatte, har ikke slike tiltak blitt prioritert. Vi har fokusert på å velge en skrifttype som er lett å lese, og vi har delt inn teksten i passende avsnitt. Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra brukere om at det er ønskelig med slik funksjonalitet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Meklingsnemnda sin hjemmeside består stort sett av tekst. Det er god kontrast mellom tekst og bakgrunn, slik at teksten skal være lett å lese. Vi har delt inn teksten i avsnitt og lagt inn beskrivende overskrifter.

Teksten på nettsiden er gjennomgått høsten 2022. Vi har forklart meklingsnemndas funksjon og klagens gang på en måte som skal være forståelig for enhver.

Vi henviser til Patentstyrets hjemmeside for generell informasjon om industrielle rettigheter.