Tilgjengelighetserklæring for kulturhuset Ælvespeilet

  • Kulturhuset Ælvespeilet
  • PORSGRUNN KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 991 034

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PORSGRUNN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kulturhuset Ælvespeilet slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Videoer fra leverandører som ikke er tekstet og som ligger på andres servere og derfor ikke enkelt kan tekstes lokalt. 

Tilgjengelige alternativ

Tekstbasert beskrivelse av produktet som presenteres.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil koding av overskrifter kan forekomme i eldre tekster der f.eks. skrifttypen bold er benyttet som ingress.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Siden er under konstant utvikling og det jobbes kontinuerlig med å avdekke potensielle utfordringer.

Du kan hjelpe oss og våre underleverandører ved å påpeke mangler knyttet til universell utforming av nettstedet.

Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Kontakt oss på E-post: pki@elvespeilet.no