Tilgjengelighetserklæring for oslo-universitetssykehus.no

  • oslo-universitetssykehus.no
  • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 993 467 049
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oslo-universitetssykehus.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke se at vi bruker denne funksjonaliteten på våre nettsider, men publiseringsløsningen FNSP/Optimizely (Norsk helsenett) informerer oss om at dette er en teknisk mangel i den overordnede løsningen som de fortsatt jobber med å løse .

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få sider som er kodet på norsk, men som har engelsk innhold. Vi jobber med å konvertere disse sidene til engeksl kode.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få sider som er kodet på norsk, men som har engelsk innhold. Vi jobber med å konvertere disse sidene til engeksl kode.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi arbeider med kontinuerlig opplæring av våre ca 250 publisister i riktig bruk av IKT-løsningen, i regler og prinsipper for universell utforming - og i viktigheten av at disse følges.

Vi jobber også kontinuerlig for å rette opp i sider med feil språkkode.

Vi har slettet mange tusen gamle pdf-dokumenter som vi med stor sannsynlighet kunne anta ikke var universelt utformet. Vi arbeider med opplæring av publisister for at også nedlastbare dokumenter skal lenkes på en god måte OG at selve dokumentet skal være universelt utformet.