Tilgjengelighetserklæring for sikt.no

 • sikt.no
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sikt.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Et bilde som angir at en knapp ekspanderer nytt innhold har ikke alternativtekst.

Synlig ledetekst og tilgjengelig navn stemmer ikke overens på enkelte navigasjonselementer.

Innhold som bryter kravet

Enkelte overskrifter har ikke logisk rekkefølge. Dvs at noen h4 ikke logisk hører under forrige h3.

Innhold som bryter kravet

"Personvern og informasjonskapsler" har for lav kontrast ved hover.

Innhold som bryter kravet

Det er en del overlapp og noe bortfall av tekst ved 200% tekst-zoom.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Fokus forsvinner til elementer som kan åpnes med en meny-knapp.

Fokus på noen elementer er kun synlig idet elementet får fokus, og så forsvinner det.

Innhold som bryter kravet

Synlig navn og tilgjengelignavn ikke er det samme på navigasjonselementet som er knyttet til "Relaterte sider eller tjenester".  Brukere av talegjenkjenning kan for eksempel ha problemer med å aktivere en kontroll hvis ledeteksten som vises på skjermen, ikke samsvarer med det tilgjengelige navnet. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Norsk innhold på sider der engelsk er valgt språk er ikke markert med lang="nb".

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Driftsmeldinger har en duplikat ID.

Innhold som bryter kravet

Følgende mangler (tilgjengelig) navn:

 • Submit søk-knapp
 • Meny-knappen ved smal skjerm.
 • Lukkekryss ved smal skjerm
 • Navigasjon på listesider som f.eks. alle aktuelt artikler, tiltak, produkter og tjenester  - nederste rad. Knapper/navigasjon mangler ledetekst. piler og knapper med nr må ha navn.
 • På siden /tjenester og filtrering på produkter og tjenester:
  Den synlige teksten «Produkter og tjenester» har ikke ledetekst til feltet, som helt mangler «tilgjengelig navn». Skjermleser-brukere får ikke lest opp navnet til feltet, og talegjenkjenning vil heller ikke fungere til å aktivere feltet. I søkfeltet for produkt og tjeneste mangler knapp tekstalternativ. 
Innhold som bryter kravet

Statusmeldinger i søket er ikke definert i et område med role="alert" eller aria-live="polite"/"assertive".


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Vi anbefaler front-end utviklerne våre til å ta et kurs som tilbys av DFØ læringsplattformen "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".
Vi har et fagnettverk med ca 25 utviklere, som møtes hver tredje uke for å gå igjennom testing, problemløsing, WCAG-krav, og andre temaer innen universell utforming.

Vi benytter også et verktøy som heter Siteimprove , som rapporterer om mulige WCAG-brudd.