Tilgjengelighetserklæring for Riksantikvaren.no

 • Riksantikvaren.no
 • RIKSANTIKVAREN, organisasjonsnummer 974 760 819
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RIKSANTIKVAREN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Riksantikvaren.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det malverk som brukes for riksantikvaren.no generer ikke alltid korrekte alt-tekster til bilder i alle sider. 

Innhold som bryter kravet

På nettstedet riksantikvaren.no finnes det en del embeddede videoer fra Youtube produsert av eller på oppdrag av Riksantikvaren. Noe av disse har har teksting, men de fleste har de ikke. I tillegg finnes det en serie med lydklipp som også savner teksting.  

Innhold som bryter kravet

Embeddede videoer fra Youtube produsert av eller på oppdrag av Riksantikvaren savner stort sett teksting (kun et fåtall har)

Innhold som bryter kravet

Det finnes innholdselementer på nettsidene i form av  nøstede uordnede lister <ul> som ikke alltid presenteres kodemessig slik et seende bruker oppfatter/leser dem.

Siden har tabulære data som ikke er kodet med <table>.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innholdselementer på nettsidene i form av nøstede uordnede lister <ul> som ikke alltid presenteres i en meningsfull rekkefølge.  

Innhold som bryter kravet

I noen sider i tjenesten finnes det rød tekst mot vit bakgrunn som ikke har god nok kontrast sett i forhold til rettningslinjene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I toppmenyen til høyre finnes det språkvalg for NO (norsk), EN (engelsk) og SE (samisk), men det er kun NO som kan nås via tastaturnavigering.

I tillegg finnes det et felt for å laste opp filer i kontaktskjeamet på sidene som ikke heller kan nås via tastatur.

Tastaturnavigeringen er nettleseravhengig.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Inndatafeil blir oppdaget automatisk og det gis feedback til brukeren på hva feilen er under relevant inndatafelt, men denne tekst er på engelsk og ikke norsk

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske fleter i skjeam/for inndatafleter er markert med astersk, men det er ikke beskrevet hva denne merking innebærer. Derfor er det lett å hoppe over disse felter og/eller missforstå hvilke format inndata bør/skal ha. 

Innhold som bryter kravet

Inndatafeil blir oppdaget automatisk og det gis feedback til brukeren på hva feilen er under relevant inndatafelt, men denne teskt er på engelsk og ikke norsk

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er ikke gjennomført korrekt markering av role="status" i malverket når statusbeskjeder blir gitt. Dette kan lede til at noen brukere ikke på oppmerksomme på viktige endirnger/oppdateringer på sidene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Riksantikvaren planlegger å gå gjennom og rette opp i forhold til kravene i løpet av 2023. Videre vil Riksantikvaren løpende vedlikeholde tilgjengelighetserklæringen for å imøtekomme kravene når endringer gjennomføres. Tilgjengelighetserklæringen kommer også å brukes som et grunnlag for vårt videre arbeide og prioritering av tiltak rettet møt økt tilgjengelighet i løsningen i fremtiden.