Tilgjengelighetserklæring for Norsk Tippings års- og bærekraftrapport 2022

 • Norsk Tippings års- og bærekraftrapport 2022
 • NORSK TIPPING AS, organisasjonsnummer 925 836 613
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK TIPPING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Norsk Tippings års- og bærekraftrapport 2022 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er flere bilder i løsningen som mangler et tekstlig alternativ. Konsekvensen av dette er at du som bruker skjermleser ikke får likeverdig informasjon av det som vises visuelt.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har diaog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 

Innhold som bryter kravet

Det er ingen programmatisk kobling mellom beskrivelsen av søkefeltet på siden og søkefeltet i seg selv. Dette fører til at når du som bruker skjermleser får fokus på feltet, vil ikke beskrivelsen bli opplest.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder hvor det er områder med bilde og tekst, blir det problemer når teksten forstørres. Bildet legger seg over teksten, noe som fører til at teksten blir vanskelig å oppfatte. På forsiden legger grafikken seg over tittelen.
Dette gjør at det ikke vil være mulig å forstørre teksten uten å gå glipp av innhold.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere tilfeller av bilder av tekst i løsningen.
Konsekvensen av dette er at det ikke er mulig å få teksten forstørret eller opplest.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 
 

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere områder hvor det blir utfordringer ved forstørring av innholdet opp til 400%. Dette gjelder søk-ikonet, som legger seg over logo i header. På enkelte sider blir området ovenfor bunnmenyen kappet av og det er ikke mulig å se hele oversikten over områder. Det blir også utfordringer med grafikken på forsiden og et kakediagram angående markedsføring av pengespill blir kuttet.
Dette vil si at det ikke er mulig å forstørre innholdet uten å miste informasjon. Dette påvirker i størst grad deg som har nedsatt syn.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Med tastatur er det ikke mulig å bytte faner på hovedsidene. Dette fører til at du som bruker tastatur ikke har mulighet til å utføre denne handlingen.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 

 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det finnes ingen mulighet for å hoppe direkte til hovedinnholdet på siden, men da det er mulig å nå hovedinnholdet innen 5 tabulatorsteg er det ikke nødvendig med snarveilenke.

Innhold som bryter kravet

Det er flere interaktive elementer i løsningen som mangler synlig fokus. Dette gjelder blant annet delingslenker, lenker nede i bunnmenyen, kapitler og "les mer"-lenker i noen av undersidene. Dette fører til at det blir vanskelig for deg som bruker tastatur  å alltid oppfatte hvor i løsningen du befinner deg.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Engelsk side er kodet med feil språk.
Dette gjør at det kan bli vanskelig å oppfatte dette innholdet da talesyntesen leser på norsk, mens innholdet er skrevet på engelsk.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper som utvider nye områder gjengir ikke handlingen til hjelpemidler, som for eksempel skjermlesere. Konsekvensen av dette er at du som bruker skjermleser ikke får tilstrekkelig informasjon når en knapp åpner et nytt område av informasjon.

 

Årsaken til avviket er at rapporten er laget av en tredjepart, og at kompetansen på området ikke har vært tilstrekkelig ved utvikling av rapporten. Vi har dialog med leverandør for å sørge for at fremtidige versjoner av årsrapporten vil ha færre avvik.

Da innholdet i årsrapportene ikke ansees å ha betydelig verdi tilbake i tid, vil vi ikke prioritere å bruke ressurser på å rette avvik i tidligere rapporter, men heller fokusere på at fremtidige årsrapporter oppfyller kravene. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .