Tilgjengelighetserklæring for faerder.kommunetv.no

  • faerder.kommunetv.no
  • FÆRDER KOMMUNE, organisasjonsnummer 817 263 992
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FÆRDER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på faerder.kommunetv.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi mener det er en uforholdsmessig stor byrde for oss å tekste videoopptak fra politiske møter. Videoopptak fra politiske møter kan være publisert i artikler på nettsiden faerder.kommune.no og ligger også samlet i et arkiv på nettstedet faerder.kommunetv.no.

Innhold som bryter kravet

Ingen av videoene av politiske møter har et eget lydspor med synstolkning. Møtene holdes som regel i kommunestyresalen og det vil ikke være nødvendig å legge til forklaring av hvordan møtelokalet ser ut ved hjelp av synstolking. I de politiske møtene vil som regel ordstyrer/leder av møtet eller den som skal si noe, presentere navn på den som skal tale, og hvilket parti vedkommende representerer (integrert synstolking).

Ingen av videoene av politiske møter før 1. februar 2024 er synstolket, da kravet gjelder for forhåndsinnspilte videoer publisert fra og med 1. februar 2024, uten tilbakevirkende kraft.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Du kan finne en oversikt over våre tilgjengelighetserklæringer på kommunens nettsted: https://faerder.kommune.no/tjenester/om-farder-kommune/tilgjengelighets…