Tilgjengelighetserklæring for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, organisasjonsnummer 917 641 404
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noe video- og lydinnhold er uten tekstalternativ, slik at opplevelsen av innholdet kan bli forringet for brukere med redusert syn eller hørsel. Vi jobber med å få på plass nye rutiner for teksting av nytt og eksisterende innhold.

Innhold som bryter kravet

Noe video- og lydinnhold er uten tekstalternativ, slik at opplevelsen av innholdet kan bli forringet for brukere med redusert syn eller hørsel. Vi jobber med å få på plass nye rutiner for teksting av nytt og eksisterende innhold.

Innhold som bryter kravet

Noen videoer uten tekstalternativ, slik at opplevelsen av innholdet kan bli forringet for brukere med redusert syn eller hørsel. Vi jobber med å få på plass nye rutiner for teksting av nytt og eksisterende innhold.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder av tekst har ikke tekstalternativ, slik at personer med redusert syn kan gå glipp av informasjonen. Vi jobber med å rette feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .