Tilgjengelighetserklæring for Gjøvik foreningsportal

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJØVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Gjøvik foreningsportal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er varierende bruk av titler/alternativ tekst på bilder. Det er foreningene selv som legger inn innholdet, uten opplæring i universell utforming.

Leverandør jobber med å forbedre dette i løsningen.

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Noen bilder er kun ment som dekor.

Tilgjengelige alternativ

Eksempel: "Aktivitets-kategori"-bildene har ikke alternativ tekst, men har tekstlig alternativ.

Innhold som bryter kravet

Det brukes i liten grad tabeller på nettsidene og noen tabeller kan mangle enkelte koder.

Innhold som bryter kravet

Det kan være enkelte steder der lenker og andre elementer markeres med kun farge, men stort sett gjøres dette med flere visuelle endringer. Leverandør jobber med å finne og korrigere steder der presentasjonen utelukkende bygger på farge.

Innhold som bryter kravet

Det aller meste på nettsiden har kontrast som tilfredsstiller kravene, men det er noen nettsider som benytter en seksjon med hvit skrift på grønn bakgrunn. Leverandør vil i samråd med frivilligsentralene se på endringer av profilfarger for å øke kontrasten.

Innhold som bryter kravet

Foreningene legger selv inn sine egne bilder, hvor flere bryter med dette kravet.

Tilgjengelige alternativ

Teksten går i hovedsak igjen i tittel på siden, og tekstlig informasjon under og ved sidenav bildet.

Innhold som bryter kravet

Det er noen steder at knapper og lenker må få økt kontrasten litt for å tilfredsstille kravene. Dette henger også noe på profilfarger som benyttes.

Innhold som bryter kravet

Lange ingresser på nyhet og aktivitet blir klippet på forsiden, og større tekst/linjeavstand vil medføre at mindre tekst vises.

Tilgjengelige alternativ

Hele ingressen blir tilgjengelig når man trykker seg inn på artikkelen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold kan ha for mange lenker som kan skape problemer for tastaturbruk. Dette vil leverandør forsøke å forbedre.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som ikke har gode nok beskrivelser. Foreningene kan selv skrive sitt eget innhold.

Innhold som bryter kravet

Egen testing viser at lenker og knapper er i fokus, men med såpass lav kontrastforskjell at det er vanskelig å se.

Leverandør har per nå dette kravet fortsatt oppe til vurdering.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har per nå dette kravet oppe til vurdering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjemaer har ikke ledetekst i tekstboksen. Leverandør har dette per nå oppe til vurdering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nesting av lenker bryter valideringa.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har per nå dette oppe til vurdering.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal gjennomføre opplæring med frivilligsentralen i løpet av våren 2024 i universell utforming. Leverandøren av nettstedet, Wade Information System AS, fortsetter utbedring av kravene.