Tilgjengelighetserklæring for mestring.no

 • mestring.no
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 993 467 049
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mestring.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi lenker ut til egne podkastepisoder på andre plattformer som ikke er transkribert. Det jobbes med tekstlig alternativ i disse dager. 

Tilgjengelige alternativ

Vi har podkaster som per i dag ikke er transkriberte, men innholdet i alle episodene er kort omtalt i skriftlige nyhetssaker.

Innhold som bryter kravet

De aller fleste videoene på nettstedet vårt er tekstet. Likevel har har vi eldre videoer (før 2018) liggende på sidene våre via embed-kode som ikke er tekstet. Disse har heller ikke et annet tekstalternativ. Dette er et problem for dem som ikke kan eller ønsker å høre lyden i videoene. De får med andre ord ikke med seg innhold uten å høre lyden. For å løse dette problemet har vi startet å gå igjennom alle videoene som ligger på videoplattformen Vimeo, som er der vi lagrer våre videoer. Vi prioriterer de nyeste filmene først og jobber oss bakover i tid.

Innhold som bryter kravet

Det meste på vår nettside er kodet slik det ser ut som. Det er imidlertid en feilkoding av ingresser per dags dato grunnet et mangelfullt stiloppsett som gjør at ingresser er kodet med overskrift H2. Dette betyr at brukere som er avhengige av skjermlesere for å forstå innholdet, vil få opplest ingressen som en overskrift. Dette jobber vi med å rette opp, men det må gjøres manuelt med hver enkelt side som har en ingress og vil derfor ta noe tid. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vårt nettsted oppfyller kravet om at all funksjonalitet skal kunne brukes med bare tastatur bortsett fra ett enkelt unntak. Dette unntaket er en opplæringsfilm som er lastet opp i en utdatert avspiller. Dette gjør at deler av innholdet vil være utilgjengelig for brukere som kun benytter tastatur. Her leter vi etter en alternativ løsning.

Innhold som bryter kravet

Ledetekster og overskrifter er i all hovedsak kodet riktig. Det er imidlertid en feilkoding av ingresser per dags dato grunnet et mangelfullt stiloppsett som gjør at ingresser er kodet med overskrift H2. Dette betyr at brukere som er avhengige av skjermlesere for å forstå innholdet, vil få opplest ingressen som en overskrift. Dette jobber vi med å rette opp, men det må gjøres manuelt med hver enkelt side som har en ingress og vil derfor ta noe tid. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Alle sider skal være uten store kodefeil. Det er likevel enkelte feil som følge av begrensninger i publiseringsløsningen Wordpress, eksempelvis knyttet til søkeresultatsiden. Dette etterspørres en løsning på hos utviklere av webløsningen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) jobber vi kontinuerlig med å gjøre nettsidene våre og annet digitalt innhold tilgjengelig for alle. Dette er noe vi har vært opptatte av i lang tid, og vi gjennomførte allerede i 2019 en ekstern evaluering av nettstedet vårt. Dette medførte flere store utbedringer.

Når det gjelder videre arbeid med tilgjengeliggjøring etter oppdaterte retningslinjer fra og med 1. februar 2023, har vi blant annet startet med intern kompetanseheving for å øke kunnskap og bevissthet omkring universell utforming. I tillegg vil vi fremover prioritere å få på plass et tekstlig alternativ til våre podkast-episoder og ta en gjennomgang av eldre filmer og annet informasjonsmateriell med tanke på universell utforming.