Tilgjengelighetserklæring for elmcip.net

 • elmcip.net
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 24 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på elmcip.net slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Sidene for å opprette eller redigere registreringer gir nå mulighet for å legge til alt-tekst men ikke alle bidragsytere fylle det inn når de registrere verk med bilder. Mange registreringene ble produsert før dette muligheten var tilgjengelig, og derfor har vi ikke kapasitetet å tillegge dem til alle bilder. 

Tilgjengelige alternativ

 Grunnleggende informasjon om verkene er alltid tekstbasert. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Innspillinger fra eksterne nettsider legges til hvis tilgjengelig, og mange er kun video uten undertekster. Siden de kommer fra eksterne nettsider har elmcip.no ikke mulighet å legge til undertekster.

Tilgjengelige alternativ

den grunnleggende informasjon om verkene er alltid tekstbasert.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innspillinger fra eksterne nettsider legges til hvis tilgjengelig, og mange er kun video uten undertekster. Siden de kommer fra eksterne nettsider har elmcip.no ikke mulighet å legge til undertekster.

Tilgjengelige alternativ

den grunnleggende informasjon om verkene er alltid tekstbasert.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Innspillinger fra eksterne nettsider legges til hvis tilgjengelig, og mange er video uten synstolk. Siden de kommer fra eksterne nettsider har elmcip.no ikke mulighet å legge til undertekster.

Tilgjengelige alternativ

den grunnleggende informasjon om verkene er alltid tekstbasert.

Innhold som bryter kravet

1.3.1 er en vid kriterion som kan omfatte mange ting. Det finnes flere problemer. Det finnes "jump to navigation" men det gjør ingenting å velge den. Nettsiden og tabellene bruker overskrifter men manglers labels. Finnes ingen <nav> elementer på hovedsiden. På sidene for å opprette eller redigere registreringer finnes mange 'orphaned form labels'. 'User dashboard' mangler H1 element og title class. 

Innhold som bryter kravet

Farge, omtalt i 1.4.1

Innhold som bryter kravet

på hjemmesiden brukes farge som den eneste måten for å markere  hyperlenker i løpende tekst. I tabellene finnes også hyperlenker som har ingen markeringer før man har fokus/hover på dem. 

Innhold som bryter kravet

Noe tekst har for lav kontrast, spesielt på knapper og faner.

Innhold som bryter kravet

ELMCIP bruker en trang del av skremen. Det betyr at funksjonsdyktighet forstyrrer ikke når man begynner å endre størrelsen. På min PC-skjerm kan den endres  til 200% som WCAG krever, men på min laptop bare 120%. Vi har ingen dynamisk tilpassing og horizontalt rulling blir ikke aktivert. Nettsiden skal bli responsiv snart.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Sidene for å opprette eller redigere registreringer gir nå mulighet for å legge til alt-tekst men ikke alle bidragsytere fylle det inn når de registrere verk med bilder, mange av disse bildene inneholder noe tekst. Mange registreringene ble produsert før dette muligheten var tilgjengelig, og derfor har vi ikke kapasitetet å tillegge dem til alle bilder. 

Tilgjengelige alternativ

Den grunnleggende informasjon om verkene er alltid tekstbasert. 

Innhold som bryter kravet

vi har ingen dynamisk tilpassing og derfor er det tap av informasjon ved forstørring. Nettsiden skal bli responsiv snart.

Innhold som bryter kravet

Knappene og faner må ha litt større kontrast til bakkgrunn. Det løses når vi løse 1.4.3 fordi alle har tekst på seg.  Knappene i header-menuen for innloggede brukere har for lite konstrast når man har fokus på den, som gjør det vanskelig å se hvor man er på siden når man bruker tastaturfokus.

Innhold som bryter kravet

 Funker bra for det meste, men på hovedsiden under tabbelene av "Publishers and Journals" og "organizations" overlapper hyperlenkene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

ELMCIP glimter ikke. Det er mulig at det er noen innspillinger som legges til fra ekterne nettsider som glimter snart. Det er ikke mulig å vise på alle videoer fra eksterne nettsider og det kan skjer at eksterne bidragsytere legger til nye videor senere. Jeg forslår at vi  lage en knapp for bidragsytere for å markere en video som strobing og ha en advarsel på nettstedet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

ELMCIP glimter ikke. Det er mulig at det er noen innspillinger som legges til fra ekterne nettsider som glimter snart. Det er ikke mulig å vise på alle videoer fra eksterne nettsider og det kan skjer at eksterne bidragsytere legger til nye videor senere. Jeg forslår at vi  lage en knapp for bidragsytere for å markere en video som strobing og ha en advarsel på nettstedet. 

Innhold som bryter kravet

 Det mangler en fungerende skip-lenke for å hoppe til hovedinnholdet på siden. 

Innhold som bryter kravet

De fleste lenkene oppfyller kravet, men CSV knappene er et unntakk. Det er ikke åpenbart at knappene eksporterer data og det finnes sider som har to identiske knapper ved siden av hverandre som eksporterer ikke de samme dataene. 

Innhold som bryter kravet

stortsett bra men fokus mangler header-menuen for innloggede brukere. se på 1.4.11 for problemer med kontrast. 

Innhold som bryter kravet

jeg fikk stemmestyring ikke til å fungere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

nettsiden er ikke markert med språk.

Innhold som bryter kravet

"Description (in original language)" er ikke markert med språk.

Innhold som bryter kravet

mange små uoverensstemmelser som "add a new author" lenker til "create person", "publisher and journal" lenker til "journal". Dette kan være forvirrende for brukerne. 

Innhold som bryter kravet

Når man ikke fyller ut et påkreft felt, gir det en informativ feilmelding som angir hvilket felt er tomt. Men når man skriver noe i autoutfyllingsfelt uten å velge en utfylling sier feilmelding "There are no entities matching "[det du har fylt ut]"" uten å si hvor man har fylt det ut. Dette kan være forvirrende for brukerne, spesielt fordi feilen kan oppstå på flere faner på siden.

Innhold som bryter kravet

feilmeldingene for autoutfyllingsfelt angir ikke at det mangler utfylling fra valgmulighetene. Dette kan være forvirrende for brukerne, spesielt når de har påfyllt et riktigt navnet men ikke valgt det fra valgmulighetene. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

mangler div role="alert" for å vise skjermleserbrukere hvilke ting mangler når de prøve å lagre en registrering.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er tydelig at det ikke er tatt hensyn til universell utforming da nettstedet ble bygget (for 12 år siden). Vennligst se dette som versjon 1 av tilgjengelighetserklæringen, som vi vil oppdatere etter at vi har gjennomført forbedringer.