Tilgjengelighetserklæring for Dovre.kommune.no

 • Dovre.kommune.no
 • DOVRE KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 849 831
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DOVRE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Dovre.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dovre kommune kan ikkje garantere at det ikkje er lagt ut bilete utan alternativ tekst på våre nettsider. Dette jobbar vi kontinuerleg med å få identifisert og retta opp. Dette gjeld særskilt PDF-filer som er publisert, samt eldre artiklar på nettsida. 

Tilgjengelige alternativ

Gjennom fleire år er det publisert PDF-filar og nyheitsartiklar. Det blir for tidkrevjande å gå over alle desse. Kommunen vil da heller fokusere på at det framover blir løyst på ein god måte, og at vi får forankra tilgjengelegheitsarbeidet i heile organisasjonen.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har live-stream fra våre kommunestyremøter (KommuneTV) og de varer ofte i mange timer. Det å skulle tekste disse videofilene i etterkant ville legge beslag på store ressurser i kommuneadministrasjonen. Vedtakene fra møtene er likevel tilgjengelige via andre oppslag på hjemmesida.

Tilgjengelige alternativ

Innsynsmodulen for Elements

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har live-stream fra våre kommunestyremøter (KommuneTV) og de varer ofte i mange timer. Det å skulle tekste disse videofilene i etterkant ville legge beslag på store ressurser i kommuneadministrasjonen. Vedtakene fra møtene er likevel tilgjengelige via andre oppslag på hjemmesida.

Tilgjengelige alternativ

Innsynsmodulen for Elements

Innhold som bryter kravet

Basert på designmalen for nettsidene er det einskilde tekstar som får for låg kontrast ift kravet om 4.5:1. Vi har testa sidene og finn nokre element som ligg på 4,05:1

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller i dag ikkje kravet på alle artiklar, men startar med å legge inn manuell tekst der bilder av tekst er relevant som meir enn illustrasjon. Andre stader legg vi inn alternativ tekst på bildet.

Innhold som bryter kravet

Attendemelding frå leverandør: Acos legg til rette for å kunne endre tekstavstanden

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det fins artikler på hjemmesiden som ikke har sidetitler. Vi har ikke ressurser til å rette opp alle, men vil framover tilfredsstille kravet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dovre kommune kan ikkje garantere for at dette er fulgt opp over alt, men vi jobbar kontinuerleg med å få retta opp i dette. 

Innhold som bryter kravet

Dovre kommune kan ikkje garantere for at dette er fulgt opp over alt, men vi jobbar kontinuerleg med å få retta opp i dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er 6 kommuner i norddalen som samarbeider om dette. Vi har hatt vårt første møte og har gått gjennom kravene og hva som må gjøres. Hver for oss må vi ta dette inn i vår egen organisasjon og jobbe videre med.
Vi vil foreta stikkprøver å teste sider på nettstedet vårt.